Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 21.11.2013
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: НАПЪЛНО СЪЗНАТЕЛНО УПРАВЛЯВАЩИТЕ СА КРИЛИ ПРОБЛЕМА С ЕВРОПРОЕКТИТЕ


Каква е версията на сега действащото правителство, ще чуем от г-жа Зинаида Златанова, заместник-министър председател, отговарящ за еврофондовете, и министър на правосъдието

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: НАПЪЛНО СЪЗНАТЕЛНО УПРАВЛЯВАЩИТЕ СА КРИЛИ ПРОБЛЕМА С ЕВРОПРОЕКТИТЕ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

 Преговорите, които е водило предното правителство в последните две години, очевидно са били много неподготвени за преговори с Европейската комисия, защото щетите в момента ще бъдат понесени от българските общини. Нещо повече, българските общини са съзнателно заблуждавани и са си позволявали да правят този тип грешки, защото са смятали, че правителството ще се договори с Брюксел те да бъдат опростени. И много е неприятна ситуацията в момента какво ще правим с общинските бюджети, защото не става дума изобщо за три проекта, тази практика е масова. С министъра на околната среда и водите обсъждахме вчера в спешен порядък един огромен списък от проекти, в които съществуват подобни грешки, които са били насърчавани, каза пред БНР вицепремиерът Зинаида Златанова.

Каква е версията на сега действащото правителство, ще чуем от г-жа Зинаида Златанова, заместник-министър председател, отговарящ за еврофондовете, и министър на правосъдието.

Г-жо Златанова, съвсем бързо. Поне пет-шест месеца сте имали, за да се запознаете с документацията по проблема с Оперативна програма „Околна среда” с обществените поръчки. Защо не предприехте законодателни промени или други мерки за премахването му по-рано?

Вижте, законодателни промени в момента не са необходими, което влошава нещата, защото това означава, че законът не е спазван през цялото това време, за което говорим. Истината е, че аз научих едва през октомври месец за размера на проблема. Защо?

Едва през октомври?

Да, защото напълно съзнателно управляващият орган е криел от мен и от министъра на околната среда този проблем.

Кой е този управляващ орган? Чакайте малко сега, това е някой чиновник в Министерство на околната среда и водите.

Това е Министерство на околната среда и водите и управляващият орган на оперативната програма. Но това не е толкова важно.

Напротив, това е изключително важно. Това е за прокурор, не е ли така?

Сега ще стигна до мерките, които сме предприели, за да подобрим ситуацията буквално в последните дни и да спрем по-тежки санкции, което, слава Богу, успяхме. Преговорите, които е водило предното правителство в последните две години, очевидно са били много неподготвени за преговори с Европейската комисия, защото щетите в момента ще бъдат понесени от българските общини.

Нещо повече, българските общини са съзнателно заблуждавани и са си позволявали да правят този тип грешки, защото са смятали, че правителството ще се договори с Брюксел те да бъдат опростени. Ами, не става. И много е неприятна ситуацията в момента какво ще правим с общинските бюджети, защото не става дума изобщо за три проекта, тази практика е масова. С министъра на околната среда и водите обсъждахме вчера в спешен порядък един огромен списък от проекти, в които съществуват подобни грешки, които са били насърчавани.

Вие работехте за Европейската комисия. Наясно ли сте била с кореспонденцията, която е текла, за процедурите за обществени поръчки в сектора „Околна среда”?

Не, моите тогавашни функции не включваха по никакъв начин функции по управление на европейски средства. Европейската комисия е много голямо понятие и много голяма институция. Аз лично не съм имала функции по управление на европейски средства по никакъв начин. Но нека да кажа друго. Не може да сблъскваме българския интерес с европейския интерес, защото това са парите на всички европейци. И не може да говорим, че прикривайки злоупотреби, видите ли – аз направо не мога да повярвам на това, което чух – ние защитаваме националния интерес. Ето защо е такъв имиджът на България, разбирате ли сега?

Вярно ли е според вас, както твърди г-н Дончев, че става въпрос предимно за проблемни проекти от 2008 г., според доклад на Европейската сметна палата, който той визира?

Всеки одитор, бил той Европейска сметна палата, одитен орган на Европейска комисия или български одитен орган, или част от фирма, която се занимава с одити – всеки одитор прави извадкови проверки. Тоест тези три проекта, за които се говори, те са просто в резултат на една извадка. Одиторът не проверява всичко. Това, което ние в момента по спешност правим с министъра на околната среда и водите, е да проверяваме всички проекти, дали и в други се намират същите грешки. Защото ако ние не го открием първи, Европейската комисия ще го открие и ще ни санкционира с финансова корекция.

Какъв е срокът, в който може да възстановим плащанията? Най-реалистичният срок, имайки предвиди, че очевидно Брюксел има съмнения в контрола на националните власти, на националната българска администрация при усвояването на парите от „Околна среда”?

Шест месеца е максималният срок, в който би следвало да се справим с проблемите. Както казах вече, ние сме започнали от миналата седмица. Одитният орган е изпратил указания до управляващите органи за промяна на одитния подход. Ще бъдат изпратени указания за стриктно спазване на Закона за обществените поръчки, с акцент върху тези слабости, които са идентифицирани систематично от общините и от другите бенефициенти.

Ще сезираме ОЛАФ, защото изрично ни напомнят в това писмо от октомври месец, че за разлики повече от 10 000 евро, когато откриват одиторите, сме задължени да сезираме ОЛАФ. Това не е направено, това ще бъде направено. И разбира се, както казах и по-рано, ще бъде сезирана и прокуратурата.

Последно, с да или не – ще публикувате ли оттук нататък всяка една служебна кореспонденция с предупреждения от страна на комисията, свързани с усвояването на европейските фондове? Защото тези писма гърмят като бомби в един момент, вместо правителството да бъде постоянно под обществен натиск и всичко да е публично и ясно на масата, за да знаем какви са проблемите, за да може своевременно да се решават - както вие споменахте, че не са решени своевременно.

Напълно сте прав, точно така трябва да бъде. В случая аз не мога да публикувам самото съдържание на писмото, защото по закон, по европейския регламент одитните доклади са до известна степен конфиденциални. Можем да разкажем съдържанието им, което ние направихме всъщност. Но да, оттук нататък аз ще съобщавам за всеки проблем, който възниква в управлението на европейските средства и по-специално тогава, когато съзнателно се допускат грешки в обществените поръчки, защото в 90% от случаите това е най-големият проблем при управление на средствата.

И пак казвам, аз няма да допусна дали за бившето правителство, дали за сегашното, български министър, бивш или настоящ, съзнателно да нарушава закона и това да струва на България пари. Няма да го допусна./Гласове