Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 10.09.2014
ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО ГОТВИ НОВО НАРУШЕНИЕ НА ЗОП


Няма бърз и законосъобразен начин да се избере сертифициращ орган на Програмата за развитие на селските райони.

ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО ГОТВИ НОВО НАРУШЕНИЕ НА ЗОП
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

 

Повод за становището на ИПАИ, че няма бърз и законосъобразен начин да се избере сертифициращ орган на Програмата за развитие на селските райони, стана позицията на служебния земеделски министър - "Многократно изразяваните от мен опасения относно третата обществена поръчка за избор на сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони, която беше стартирана на 11 юни 2014 г., се потвърдиха... Оттук нататък ще се възползваме от всички законови възможности записани в Закона за обществени поръчки, за да може да се осъществи бърз и адекватен избор на сертифициращ орган, предвид създалите се форсмажорни обстоятелства“, разпространена от пресцентъра на МЗХ .

Проучване на ИПАИ показа, че министерство на земеделието и храните е провело договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Извършване на допълнителни проверки съгласно писмо на Европейската комисия № MI/EDO/gg – agri.ddg4.j.5(2014) 1408913 от 30 април 2014 г. относно Решение за уравняване на сметките за финансова 2013 г.”. От данните публикувани в сайта на АОП е видно, че изпълнителят е ангажиран да изпълни Решение № 503 от 11 юли 2014 г. на Министерски съвет за организиране извършването на допълнителни проверки съгласно писмо на Европейската комисия № MI/EDO/gg – agri.ddg4.j.5(2014) 1408913 от 30 април 2014 г. относно Решение за уравняване на сметките за финансова 2013г. Договорът е сключен на 24.07.2014г. – осем дни след като е публикувано решението за провеждане на процедурата (16.07.2014 г.). Изпълнението е възложено без да се изчака изтичането на срока за жалба по реда на чл. 120 от ЗОП. В последствие решението за откриване на процедурата е обжалвано пред КЗК, която на 03.09.2014г. се е произнесла отрицателно по искането за спиране на процедурата, поискано от „Захаринова и партньори” ООД. Все още няма произнасяне по искането за отмяна на решението, но договора вече е изпълнен от „Делойт България“ ЕООД и отмяна на решението едва ли ще последва.

Тази порочна схема вероятно планира да приложи отново МЗХ, в опит да се измъкне от ситуацията, поради която България се приближава до загубата на 1.650 млрд. лв. - платени от държавния бюджет. Парите са в риск заради непризнаването им като разход от ЕК поради липсата на сертификация на извършените разходи. Според чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. В случая обаче изключителни обстоятелства не са налице. Служебният земеделски министър от 06.08.2014г. е имал възможност преди произнасянето на КЗК да отмени решението и да проведе отново обществената поръчка, за да осигури нейната законосъобразност. Това обаче не е направено, а бездействието на служебния вминистър не може да превърне в изключително обстоятелство, отмяната на решението от КЗК, най-малко защото такава развръзка на казуса е очаквал, както обяви самия Грудев. Провеждането на нова процедура по договаряне без обявление ще бъде поредното нарушение на ЗОП, ако служебния земеделски министър прибегне до този способ при избора на сертифициращ орган на ПРСР и това може да има още по-тежки последици./ИПАИ