Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Еврофондове
« назад към списъка 28.03.2016
Високите съдебни такси правят евросанкциите необжалваеми


БСК настоява за намаляването им до разумни нива

Високите съдебни такси правят евросанкциите необжалваеми
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Налагането на т.нар. финансови корекции при изпълнението на европейски проекти се оказва на практика необжалваемо, заради високите съдебни такси. По тази причина Българската стопанска камара настоява за тяхното намаляване до разумни нива и въвеждането на горна граница.

За модел може да се вземе Законът за обществените поръчки (ЗОП). Сега бизнесът плаща 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лева и не повече от 15 000 лв. С влизането в сила на новия ЗОП от април се предлага фирмите да плащат между 1000 и 5000 лева за жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В случай, че не са доволни от решението на КЗК и го оспорят пред съда, това ще им струва още от 500 до 2500 лева. Това предложение обаче все още не е одобрено от правителството.

За обжалването на административните актове по Закона за управление на средствата от ЕС се прилага такса от 4% от стойността на заявения материален интерес (по реда на ГПК). При големи инфраструктурни проекти плащането на таксата се оказва непосилно. Конкретният пример е свързан с "Метрополитен".

Случаят "Метрополитен" – такса от над 170 777 лв.

Общинското дружество "Метрополитен" оспорва пред съда наложена санкция от над 4.2 млн. лв. Финансовата корекцията е наложена от Министерството на транспорта, като управляващ орган на оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 г., по договор за строителство на продължението на метрото до летището. Санкцията е в размер на 5% от стойността на сключения договор с изпълнителя.

"Метрополитен" са внесли съдебна такса за разглеждане на спора от 50 лв.

Върховният административен съд обаче оставя без движение жалбата на общинското предприятие, докато то не заплати таксата от 170 777.13 лв. Това е 4% върху стойността на финансовата корекция.

В определение от съда обясняват, че съгласно Закона за управление на средствата от ЕС се прилага тарифата на държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

От "Метрополитен" заявиха пред Mediapool, че все още не са взели решение дали да внесат исканата такса.

Законът за еврофондовете

Законът за еврофондовете беше приет в края на 2015 г. С него за първи път се даде възможност за обжалване на финансовите корекции, които дотогава на практика бяха необжалваеми.

Основни потърпевши от тях бяха общините, които отнесоха санкции за милиони по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие" за периода 2007 – 2013 г. основно заради нагласени търгове.

Сега на практика заради високите съдебни такси се оказва, че административните актове на управляващите органи на програмите отново са необжалваеми.

БСК: Променете закона

"Пропорционалният размер на таксите по административни дела представляват непосилна финансова тежест за бенефициентите на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, особено след като към тази такса се добавят и разходите за адвокатско възнаграждение и втора пропорционална такса при евентуално обжалване на първоинстанционното решение. Това практически прави невъзможно упражняването на конституционно гарантираното право на достъп до правосъдие", се казва в писмо на Българската стопанска камара (БСК) изпратено до председателя на Народното събрание, лидерите на парламентарни групи, премиера, вицепремиера по еврофондовете и правосъдния министър.

От БСК се мотивират, че пропорционалният размер на таксите многократно надхвърля разходите, свързани с правораздавателната дейност.

Освен това, прекомерните такси са неоправдани и с оглед на факта, че се оспорват административни актове, издадени от орган на власт, по отношение на субект, задължен да се подчини.

Едновременно с това, законът не дава и категоричен отговор дали при уважаване на жалбата от съда, на жалбоподателя ще бъдат присъдени платените разноски. Нещо повече законът за еврофондовете освобождава бюджетните организации от заплащане на държавни такси.

Така съществува риск контролните органи по еврофондовете да не бъдат осъждани за възстановяване на извършените в съдебното производство разходи, когато актовете им са отменени като незаконосъобразни.

При евентуална противоположна съдебна практика, която приема, че управляващите органи трябва да заплащат разноските по загубени административни дела, сметката за незаконните актове на администрацията ще бъде плащана във внушителни размери от данъкоплатците, посочва в становището си БСК.

В него се казва още, че "въвеждането на такси, които ограничават съдебния контрол върху административните актове не е в съзвучие със заявения от правителството приоритет за реформа на съдебната система, противоречи на принципите на правовата държава и на конституционно гарантирани права".

По тази причина БСК настоява за бърза законодателна промяна, с която да се въведе горна граница на пропорционалните такси по Закона за еврофондовете./Медиапул