Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 09.05.2016
УС на ИПАИ изпрати писмо-отговор до г-н Димитър Николов


Относно: Постъпил по електронен път сигнал, регистриран в деловодната система на ИПАИ под вх.№ ДН-1106/14.04.2016г.

УС на ИПАИ изпрати писмо-отговор до г-н Димитър Николов
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
        Уважаеми господин Николов,

На първо място, бих искал да се извиня за закъснението на настоящият отговор.

На 14.04.2016г. по електронен път постъпи Ваш Сигнал, регистриран в деловодната система на ИПАИ под вх.№ ДН-1106/14.04.2016г. В изпълнение на резолюция, относно необходимостта от формиране на работна група, която да изготви становище по постъпилия сигнал и приложените към него документи, на 15.04.2016г. е издадена заповед, с която е конституирана Временна работна група към Центъра за национално сътрудничество на ИПАИ, с цел - в едномесечен срок да разгледа постъпилия сигнал и да предприеме съответните действия; в двумесечен срок да уведоми подателя на сигнала за предприетите от ИПАИ действия. Центърът за национално сътрудничество на ИПАИ е водещ орган при изпълнението на Програма ІV „Ефективна и отговорна администрация“, Мярка 3: „Сигнали във връзка с установени слабости в работата на администрацията“, както и при изпълнението на Програма V „Утвърждаване  върховенството на закона“, Мярка 3: „Сигнали във връзка с установени нарушения при работата на администрацията“, от Стратегията за развитие на ИПАИ в периода 2014-2020г., във връзка и в изпълнение на които ще бъдат изследвани получения сигнал и приложените към него документи. Съгласно правилата за работа на ИПАИ, след изготвянето на становище от временната работна група по постъпилия сигнал и приложените към него документи, ще бъдете уведомен писмено за предприетите действия.

 

Ако имате допълнителни въпроси, не се притеснявайте да се свържете с Центъра за национално сътрудничество на ИПАИ/ЦАИО