Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 09.05.2016
УС на ИПАИ изпрати писмо-отговор до г-н Димитър Николов


Относно: Постъпил по електронен път сигнал, регистриран в деловодната система на ИПАИ под вх.№ ДН-1106/14.04.2016г.

УС на ИПАИ изпрати писмо-отговор до г-н Димитър Николов
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
        Уважаеми господин Николов,

На първо място, бих искал да се извиня за закъснението на настоящият отговор.

На 14.04.2016г. по електронен път постъпи Ваш Сигнал, регистриран в деловодната система на ИПАИ под вх.№ ДН-1106/14.04.2016г. В изпълнение на резолюция, относно необходимостта от формиране на работна група, която да изготви становище по постъпилия сигнал и приложените към него документи, на 15.04.2016г. е издадена заповед, с която е конституирана Временна работна група към Центъра за национално сътрудничество на ИПАИ, с цел - в едномесечен срок да разгледа постъпилия сигнал и да предприеме съответните действия; в двумесечен срок да уведоми подателя на сигнала за предприетите от ИПАИ действия. Центърът за национално сътрудничество на ИПАИ е водещ орган при изпълнението на Програма ІV „Ефективна и отговорна администрация“, Мярка 3: „Сигнали във връзка с установени слабости в работата на администрацията“, както и при изпълнението на Програма V „Утвърждаване  върховенството на закона“, Мярка 3: „Сигнали във връзка с установени нарушения при работата на администрацията“, от Стратегията за развитие на ИПАИ в периода 2014-2020г., във връзка и в изпълнение на които ще бъдат изследвани получения сигнал и приложените към него документи. Съгласно правилата за работа на ИПАИ, след изготвянето на становище от временната работна група по постъпилия сигнал и приложените към него документи, ще бъдете уведомен писмено за предприетите действия.

 

Ако имате допълнителни въпроси, не се притеснявайте да се свържете с Центъра за национално сътрудничество на ИПАИ/ЦАИО