Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г.
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 14.09.2018
ЦОК проведе семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна


Семинарът се проведе по заявка на ръководството на VII СУ „Найден Геров“ – гр. Варна и е планиран за 13 септември 2018г. от 08.30 часа – 17.15 часа, в ЦПЛР-НАОП "Николай Коперник" на адрес - гр. Варна, бул. „Приморски парк“ №4

ЦОК проведе семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар – обучението на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ се организира и проведе по предварителна заявка на ръководството на VII СУ „Найден Геров“ – гр. Варна на 13 септември 2018г. от 08.30 часа – 17.15 часа, в ЦПЛР-НАОП "Николай Коперник" на адрес - гр. Варна, бул. „Приморски парк“ №4, от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ. Програмата на обучението е одобрена със заповед № РД 09-2809/17.07.2017г. на Министъра на образованието и науката. Семинар - обучението е насочено към директор, заместник-директори, учители, други педагогически и непедагогически специалисти от VII СУ „Найден Геров“ – гр. Варна. Обучението е с частично присъствена форма и с продължителност 8 академични часа, като предвижда самостоятелна работа от още 8 академични часа.

Участниците получиха нови знания и ще развият умения свързани с приложението на нормативната база, уреждаща защитата, контрола, обработването и съхранението на личните данни и преглед на съдебната практика, свързана с тези въпроси. Специално внимание е обърнато на практическото изпълнение на разпоредбите и тяхното ефективно приложение в системата на образованието. Представят се добри практики и модели на приложение в системата на образованието.

Записването за участие в семинара стартира на 05 септември 2018г. по заявка на VII СУ „Найден Геров“ – гр. Варна и продължи до 17.00 часа на 11 септември 2018г./Център за обучение и квалификация