Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем
31.01.2018
Кабинетът ще върне 2 млн. лв. на общини и фирми за наложени санкции виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 25.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“, предназначено за ръководители на детски градини от Област Бургас.

ЦОК проведе семинар на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието бе проведено на 25 октомври 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Преглед на разпоредбите на глава XV „Управление на качеството“ от Закона за училищното и предучилищното образование, Наредбата за управление на качеството в институциите и Наредба за инспектиране на детските градини и училищата“, с Теми: „Преглед на разпоредбите на глава XV „Управление на качеството“ от Закона за училищното и предучилищното образование.“; „Преглед на разпоредбите на проекта на Наредба за инспектиране на детските градини и училищата, свързан с областите на инспектиране, критериите и индикаторите за инспектиране и оценка, с акцент върху провеждането на инспекции, ролята и функциите на Националния инспекторат по образованието.“; „Преглед на разпоредбите на Наредба за управление на качеството в институциите (същност, принципи и цели, рамкови изисквания за анализиране, планиране, изпълнение и подобрение на дейностите, самооценка, органи за управление на качеството)“; Дискусия по изискванията и начините на тяхното изпълнение на практика. (4 учебни часа).

 

Модул 2. „Прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите чрез използване на добрите практики от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, преглед на добри практики, дискусия“, с Теми: „Прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите чрез използване на добрите практики от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015–представяне, примери от практиката, свързани с прилагането му в образователните институции. Стандарти за системи за управление – кратка история и развитие. Принципи за управление на качеството и основни понятия. Структура на изискванията и примери за прилагането им в образователните институции“; „Преглед на добри практики и дискусия по възможностите за прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите, чрез използване на практиките от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015“; „Преглед на добри практики, дискусия и указания за самостоятелната работа“.(4 учебни часа);

Предвидено е време за самостоятелно решаване на практическите задачи – самостоятелна (домашна) работа и обратна връзка с лекторите (8 учебни часа).

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители на детски градини от област Бургас на тема: „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“, е одобрена със заповед № РД 09-2809/7.07.2017г.  на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 70 участника, на които предстои да бъдат връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация