Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 25.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“, предназначено за ръководители на детски градини от Област Бургас.

ЦОК проведе семинар на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието бе проведено на 25 октомври 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Преглед на разпоредбите на глава XV „Управление на качеството“ от Закона за училищното и предучилищното образование, Наредбата за управление на качеството в институциите и Наредба за инспектиране на детските градини и училищата“, с Теми: „Преглед на разпоредбите на глава XV „Управление на качеството“ от Закона за училищното и предучилищното образование.“; „Преглед на разпоредбите на проекта на Наредба за инспектиране на детските градини и училищата, свързан с областите на инспектиране, критериите и индикаторите за инспектиране и оценка, с акцент върху провеждането на инспекции, ролята и функциите на Националния инспекторат по образованието.“; „Преглед на разпоредбите на Наредба за управление на качеството в институциите (същност, принципи и цели, рамкови изисквания за анализиране, планиране, изпълнение и подобрение на дейностите, самооценка, органи за управление на качеството)“; Дискусия по изискванията и начините на тяхното изпълнение на практика. (4 учебни часа).

 

Модул 2. „Прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите чрез използване на добрите практики от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, преглед на добри практики, дискусия“, с Теми: „Прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите чрез използване на добрите практики от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015–представяне, примери от практиката, свързани с прилагането му в образователните институции. Стандарти за системи за управление – кратка история и развитие. Принципи за управление на качеството и основни понятия. Структура на изискванията и примери за прилагането им в образователните институции“; „Преглед на добри практики и дискусия по възможностите за прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите, чрез използване на практиките от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015“; „Преглед на добри практики, дискусия и указания за самостоятелната работа“.(4 учебни часа);

Предвидено е време за самостоятелно решаване на практическите задачи – самостоятелна (домашна) работа и обратна връзка с лекторите (8 учебни часа).

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители на детски градини от област Бургас на тема: „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“, е одобрена със заповед № РД 09-2809/7.07.2017г.  на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 70 участника, на които предстои да бъдат връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация