Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“, предназначено за работните групи по самооценяване на детските градини от Област Бургас.

ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование бе проведено на 26 октомври 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Планиране и подготовка на самооценяването“, с Теми: „Преглед на необходимата входяща информация“; „Преглед и запознаване с отговорностите на членовете на работната група“; „Преглед и уточняване на останалите участниците в процеса“; „Преглед, запознаване и разглеждане на етапите от самооценяването“; „Преглед и обсъждане на задълженията по документирането на процеса“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия.; (1,5 учебни часа)

Модул 2. Разработване на критерии, показатели и инструменти за самооценкас Теми: „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с разработването на критерии за самооценка“; „Преглед, запознаване и обсъждане на показателите и инструментите за самооценка“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия. (2.5 учебни часа);

Модул 3. Информационна кампания във връзка със самооценяването“ – презентация и дискусияс Теми: „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с разработването на критерии за самооценка“; „Преглед, запознаване и обсъждане на показателите и инструментите за самооценка“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 4. Провеждане и докладване на самооценяванетос Теми: Преглед и обсъждане на процедурите за събиране и анализиране на информацията“; Преглед и обсъждане на начина на съставяне на доклад и представяне на доклада“, „Преглед и обсъждане на отговорностите на членовете на работната група“ Преглед и обсъждане на останалите участници в процеса“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 5 Получаване на инструкции за решаването на практическата задача“. Самостоятелно решаване на практическата задача - работа в екип и обратна връзка с лекторите. Оценка. (8 учебни часа). Предвидено е време за самостоятелно решаване на практическите задачи – домашна работа и обратна връзка с лекторите (8 учебни часа).

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители на детски градини от област Бургас на тема: „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“, е одобрена със заповед № РД 09-2809/17.07.2017г.  на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 64 участника, на които предстои да бъдат връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация