Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем
31.01.2018
Кабинетът ще върне 2 млн. лв. на общини и фирми за наложени санкции виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“, предназначено за работните групи по самооценяване на детските градини от Област Бургас.

ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование бе проведено на 26 октомври 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Планиране и подготовка на самооценяването“, с Теми: „Преглед на необходимата входяща информация“; „Преглед и запознаване с отговорностите на членовете на работната група“; „Преглед и уточняване на останалите участниците в процеса“; „Преглед, запознаване и разглеждане на етапите от самооценяването“; „Преглед и обсъждане на задълженията по документирането на процеса“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия.; (1,5 учебни часа)

Модул 2. Разработване на критерии, показатели и инструменти за самооценкас Теми: „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с разработването на критерии за самооценка“; „Преглед, запознаване и обсъждане на показателите и инструментите за самооценка“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия. (2.5 учебни часа);

Модул 3. Информационна кампания във връзка със самооценяването“ – презентация и дискусияс Теми: „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с разработването на критерии за самооценка“; „Преглед, запознаване и обсъждане на показателите и инструментите за самооценка“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 4. Провеждане и докладване на самооценяванетос Теми: Преглед и обсъждане на процедурите за събиране и анализиране на информацията“; Преглед и обсъждане на начина на съставяне на доклад и представяне на доклада“, „Преглед и обсъждане на отговорностите на членовете на работната група“ Преглед и обсъждане на останалите участници в процеса“; Презентация, преглед и обсъждане на примерни документи. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 5 Получаване на инструкции за решаването на практическата задача“. Самостоятелно решаване на практическата задача - работа в екип и обратна връзка с лекторите. Оценка. (8 учебни часа). Предвидено е време за самостоятелно решаване на практическите задачи – домашна работа и обратна връзка с лекторите (8 учебни часа).

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители на детски градини от област Бургас на тема: „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“, е одобрена със заповед № РД 09-2809/17.07.2017г.  на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 64 участника, на които предстои да бъдат връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация