Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
16.01.2018
Предстои провеждането на семинар на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“
09.01.2018
Променена е залата, в която ще проведе семинар на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 15.06.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“

ЦОК проведе семинар на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции бе проведено на 29 април 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Конституиране на обществен съвет от образователна институция“, с Теми: „Общи характеристики на обществения съвет“; „Преглед на нормативната база регулираща създаването на обществен съвет и на критериите за подбор на членове на обществения съвет в образователната институция“; „Преглед и запознаване с правилата за конституиране на обществения съвет в образователната институция“. Дискусия. (2.5 учебни часа);

Модул 2. „Взаимодействие с обществения съвет в образователната институция, с Теми: „Преглед, запознаване и разглеждане на етапите и спецификата, правата и задълженията на членовете на обществения съвет, свързани с работата им“; Презентация, преглед и обсъждане на практически хипотези. Дискусия. (1.5 учебни часа);

Модул 3. Компетенции на обществения съвет в образователната институция“, с Теми: „Преглед и обсъждане на процедурите за предоставяне и анализиране на информацията, с която работи обществения съвет“; „Преглед и обсъждане на правата и отговорностите на членовете на обществения съвет в образователната институция“; Презентация, преглед и обсъждане на работни хипотези.Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 4. Обезпечаване дейността на обществения съвет от образователната институция“, с Теми: „Преглед и обсъждане на начина на работа и взаимодействие с обществения съвет в образователната институция“; „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с работата на обществения съвет в образователната институция“; Презентация, преглед и обсъждане на практически хипотези. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 5. Получаване на инструкции за решаването на практическата задача“, Самостоятелно решаване на практическата задача - работа в екип и обратна връзка с лектора. Оценка. (8 учебни часа);

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители и педагогически специалисти от образователните институции в област Бургас на тема: „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“, е одобрена със заповед № РД-09-483/22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 37 участника, на които бяха връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация