Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г.
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 15.06.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“

ЦОК проведе семинар на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции бе проведено на 29 април 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Конституиране на обществен съвет от образователна институция“, с Теми: „Общи характеристики на обществения съвет“; „Преглед на нормативната база регулираща създаването на обществен съвет и на критериите за подбор на членове на обществения съвет в образователната институция“; „Преглед и запознаване с правилата за конституиране на обществения съвет в образователната институция“. Дискусия. (2.5 учебни часа);

Модул 2. „Взаимодействие с обществения съвет в образователната институция, с Теми: „Преглед, запознаване и разглеждане на етапите и спецификата, правата и задълженията на членовете на обществения съвет, свързани с работата им“; Презентация, преглед и обсъждане на практически хипотези. Дискусия. (1.5 учебни часа);

Модул 3. Компетенции на обществения съвет в образователната институция“, с Теми: „Преглед и обсъждане на процедурите за предоставяне и анализиране на информацията, с която работи обществения съвет“; „Преглед и обсъждане на правата и отговорностите на членовете на обществения съвет в образователната институция“; Презентация, преглед и обсъждане на работни хипотези.Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 4. Обезпечаване дейността на обществения съвет от образователната институция“, с Теми: „Преглед и обсъждане на начина на работа и взаимодействие с обществения съвет в образователната институция“; „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с работата на обществения съвет в образователната институция“; Презентация, преглед и обсъждане на практически хипотези. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 5. Получаване на инструкции за решаването на практическата задача“, Самостоятелно решаване на практическата задача - работа в екип и обратна връзка с лектора. Оценка. (8 учебни часа);

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители и педагогически специалисти от образователните институции в област Бургас на тема: „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“, е одобрена със заповед № РД-09-483/22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 37 участника, на които бяха връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация