Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
16.05.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна
23.03.2018
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 15.06.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“

ЦОК проведе семинар на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции бе проведено на 29 април 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Конституиране на обществен съвет от образователна институция“, с Теми: „Общи характеристики на обществения съвет“; „Преглед на нормативната база регулираща създаването на обществен съвет и на критериите за подбор на членове на обществения съвет в образователната институция“; „Преглед и запознаване с правилата за конституиране на обществения съвет в образователната институция“. Дискусия. (2.5 учебни часа);

Модул 2. „Взаимодействие с обществения съвет в образователната институция, с Теми: „Преглед, запознаване и разглеждане на етапите и спецификата, правата и задълженията на членовете на обществения съвет, свързани с работата им“; Презентация, преглед и обсъждане на практически хипотези. Дискусия. (1.5 учебни часа);

Модул 3. Компетенции на обществения съвет в образователната институция“, с Теми: „Преглед и обсъждане на процедурите за предоставяне и анализиране на информацията, с която работи обществения съвет“; „Преглед и обсъждане на правата и отговорностите на членовете на обществения съвет в образователната институция“; Презентация, преглед и обсъждане на работни хипотези.Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 4. Обезпечаване дейността на обществения съвет от образователната институция“, с Теми: „Преглед и обсъждане на начина на работа и взаимодействие с обществения съвет в образователната институция“; „Преглед на задълженията и механизмите, свързани с работата на обществения съвет в образователната институция“; Презентация, преглед и обсъждане на практически хипотези. Дискусия. (2 учебни часа);

Модул 5. Получаване на инструкции за решаването на практическата задача“, Самостоятелно решаване на практическата задача - работа в екип и обратна връзка с лектора. Оценка. (8 учебни часа);

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители и педагогически специалисти от образователните институции в област Бургас на тема: „Конституиране, взаимодействие и обезпечаване на дейността на обществените съвети от образователните институции“, е одобрена със заповед № РД-09-483/22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 37 участника, на които бяха връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация