Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“


Семинарът е планиран за провеждане на 23 февруари 2018г. от 08.50 – 17.00 часа, в зала на хотел „Аква“ в гр. Бургас

ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар – обучението на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ се организира и провежда от Центъра за обучение и квалификация, „Фокус Системс“ ЕООД – гр. София и „БиЛоу“ ЕООД – гр. София. Програмата на обучението е одобрена със заповед № РД-09-465/22.01.2017г.  на Министъра на образованието и науката. Обучението е насочено към директори на образователни институции от Област Бургас и има за цел да им съдейства да развият своята комуникативна компетентност чрез развиване на умения за обмяна на информация, за презентиране и осигурява постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.

Обучението запознава участниците в основните категории управленски комуникации – писмена, вербална и невербална. В края на обучението участниците ще познават и ще могат да използват добрите практики за ефективна управленска комуникация - езикова култура и основни правила за стил, структуриране и оформяне на различни видове документи (хартиени и електронни), говорене пред публика в различни ситуации - подготовка и представяне на презентация, доклад, участие в дискусии, поведение на публични събития, комуникация с медии, кризисни комуникации и др.

Обучението е изключително практически насочено, с много реални примери и практически задачи. То съдейства на участниците да развият комуникативната си компетентност в позитивна среда, да получат ефективна обратна връзка и да се чувстват комфортно и уверено при изпълнението на своите задължения. За участие в обучението се присъжда 1 квалификационен кредит.

Записването за участие в семинара продължава./Център за обучение и квалификация