Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
16.05.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна
23.03.2018
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“


Семинарът е планиран за провеждане на 27 февруари 2018г. от 08.50 – 17.00 часа, в конферентната зала "Амфибия" на хотел „Аква“ в гр. Бургас

ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар – обучението на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“ се организира и провежда от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ. Програмата на обучението е одобрена със заповед № РД-09-479/22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е насочено към директори на образователни институции от Област Бургас и има за цел да съдейства за развитието на административната им компетентност в областта на превенцията и противодействието на незаконните и корупционните практики.

Чрез участието си в обучението ръководителите на образователните институции ще получат нови знания свързани с основните принципи и изисквания на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г., както и с механизмите, насочени към установяването и управлението на правилата и начините за превенция и противодействие на незаконните и корупционните проявления, както и с изискванията на приложимата нормативна база.

Обучаемите получават нови знания и развиват умения за прилагането на тези изисквания в контекста на институциите, които управляват. Чрез предвиденото обучението тези принципи и механизми се „превеждат“ на езика на педагогическите специалисти, които получават инструмент, правещ възможно ефективното управление на поверените им за управление институции – от една страна да се гарантира непрекъснато спазване на нормативните изисквания и постигане на заложените цели, а от друга да се управляват ефективно рисковете, отношенията със заинтересованите страни и ресурсите.

Предвижда се дискусия свързана с основните изисквания на антикорупционните процедури и законодателство. За участие в обучението се присъжда 1 квалификационен кредит.

Записването за участие в семинара продължава./Център за обучение и квалификация