Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 08.12.2015
Центърът за обучение и квалификация проведе обучение на педагогическите специалисти и ръководителите на училища в област Бургас


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация.

Центърът за обучение и квалификация проведе обучение на педагогическите специалисти и ръководителите на училища в област Бургас
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕСбе проведено на 07 декември 2015г. в зала "Амфибия" на хотел „Аква“ в гр. Бургас. Обучението е с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната с РИО-Бургас програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. „Въведение. Стратегически документи и контекст на разработването на проекти, финансирани от ЕС“, с продължителност 2 учебни часа;

Модул 2. Оперативните програми 2014-2020 и възможностите за финансиране (национално и на ниво ЕС) в областта на образованието. Източници на актуална информация“, с продължителност 2 учебни часа;

Модул 3. Как да разработваме успешни проекти (включително примери за добри практики), работа с ИСУН (електронната система за подаване, оценка и отчитане на проекти, финансирани по националните оперативни програми)“, с продължителност 2 учебни часа;

Модул 4. Основни правила при управлението и отчитането на проекти. Управление на риска в проекти“, с продължителност 2 учебни часа.

За участие в обучението заявления подадоха 103 участника, на които бяха връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация