Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 08.12.2015
Центърът за обучение и квалификация проведе обучение на педагогическите специалисти и ръководителите на училища в област Бургас


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация.

Центърът за обучение и квалификация проведе обучение на педагогическите специалисти и ръководителите на училища в област Бургас
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти, финансирани със средства на ЕСбе проведено на 07 декември 2015г. в зала "Амфибия" на хотел „Аква“ в гр. Бургас. Обучението е с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната с РИО-Бургас програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. „Въведение. Стратегически документи и контекст на разработването на проекти, финансирани от ЕС“, с продължителност 2 учебни часа;

Модул 2. Оперативните програми 2014-2020 и възможностите за финансиране (национално и на ниво ЕС) в областта на образованието. Източници на актуална информация“, с продължителност 2 учебни часа;

Модул 3. Как да разработваме успешни проекти (включително примери за добри практики), работа с ИСУН (електронната система за подаване, оценка и отчитане на проекти, финансирани по националните оперативни програми)“, с продължителност 2 учебни часа;

Модул 4. Основни правила при управлението и отчитането на проекти. Управление на риска в проекти“, с продължителност 2 учебни часа.

За участие в обучението заявления подадоха 103 участника, на които бяха връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация