Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Обществени поръчки
« назад към списъка 17.02.2018
ЦАИС срещу корупция


Електронни обществени поръчки трябва да са факт до 18 октомври

ЦАИС срещу корупция
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Скъпо, бавно и най-вече непрозрачно. Така се случват обществените поръчки в България. Електронният регистър за тях е разработен през 2004 г. и оттогава не е обновяван. Всеки търг е съпроводен от десетки хиляди страници, подредени в дебели класьори и събрани в тежки кашони. Пликове с документи се разнасят от кабинети в кабинети, понякога се губят или се подменят нарочно, оценителните комисии заседават тайно, а контролът често е само проформа. От средство за борба с корупцията (каквато е идеята зад тях) обществените поръчки днес са неин синоним.

Един начин това да се промени е електронното управление. Ако документите, включително и самата оферта, се попълват в електронен формат, подават се онлайн чрез общодостъпна платформа и най-вече ако подборът, оценяването и класирането се извършват автоматично, а плащанията и фактурите са дигитални - това би трябвало да повиши много прозрачността на цялата процедура. Заради което вероятно още го няма.

Електронната система трябваше да е факт още на 1 юли 2017 г. Но иронично Агенцията за обществени поръчки, която надзирава и управлява публичните търгове, не успя да се справи навреме с новата национална електронна платформа ЦАИС ЕОП - съкращение от Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки". Едва на 10 януари, година и половина след началото на процедурата, е избран изпълнител - обединение с водещ партньор държавната фирма "Информационно обслужване". Така, поне на теория, срещу 4.8 млн. лв. без ДДС електронните поръчки най-накрая трябва да са факт.

Според закона и ЕС крайният срок това да се случи е 18 октомври тази година. Според АОП обаче срокът за изпълнение е смайващите 36 месеца - дори отвъд мандата на това правителство.

Поръчка с история

Новият Закон за обществените поръчки, който въвежда изискването за електронните търгове, е в сила от април 2016 г. Четири месеца по-късно Агенцията за обществените поръчки обяви конкурс за такава система, но още преди крайния срок за подаване на офертите в Комисията за защита на конкуренцията бе внесена жалба от фирмата Си Ай Ти срещу него. Тя оспорваше условията на конкурса и след извършената проверка доводите й се оказаха съвсем основателни. През март 2017 г. конкурсът бе обявен наново. В състезанието за 6.7 млн. лв. се включиха пет компании, но три от тях бяха отстранени още при разглеждането на документите. Това са консорциум "Рил Ком" ("Рила Солюшънс" и "КомСофт"), обединението "Електронни обществени поръчки" (European Dynamics SA - Гърция, European Dynamics SA - Люксембург, и "Сиела норма") и "Индекс България" ООД.

Така до крайното класиране стигнаха само обединението "Вортал и партньори" и консорциумът "ЕОП България". Ценовата оферта на обединението, в което влизат португалската Vortal-Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia SA, "Лирекс БГ" и адвокатско дружество "Йорданова и Радева", бе с 310 хил. лв. по-добра - 4.48 млн. лв. без ДДС. Но заради техническото предложение на консорциума той е избран за победител. В него влизат "Информационно обслужване", "Сирма солюшънс", "Негометрикс България", "Скейл фокус" и адвокатско дружество "Събев и съдружници".

Скоростно наваксване

Заради забавянето на процедурата на 20 юли 2017 г. Народното събрание прие промяна в преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки, с която срокът за въвеждане и използване на електронната платформа бе удължен до 18 октомври 2018 г., каквито са и дадените от ЕС крайни срокове. От източник, свързан с поръчката, "Капитал" научи, че за да не се нарушават законовите разпоредби, участниците в консорциума "ЕОП България" са поели ангажимент да свършат с всички задачи още преди октомври тази година. А през останалите месеци от договора - до началото на 2021 г., ще извършва единствено поддръжка на системата.

Воден от "Информационно обслужване" консорциум ще прави новата система за публичните търгове срещу 5 млн. лева.

Воден от "Информационно обслужване" консорциум ще прави новата система за публичните търгове срещу 5 млн. лева.

В същото време според документацията на обществената поръчка през първите 12 месеца от сключването на договор с изпълнителя трябва да бъдат пуснати само част от предвидените 32 модула на ЦАИС ЕОП. Сред тях не са най-важните - процедурите по подбор, оценяване и възлагане, където сега са най-големите проблеми. От АОП потвърдиха това пред "Капитал" и казаха, че въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на системата ще се случи в рамките на още 24 месеца.

В рамките на проекта изпълнителите ще разработят и изцяло нова интернет страница на Агенцията за обществени поръчки и ще свържат ЦАИС ЕОП с други публични бази данни като Търговския регистър, регистъра на КЗК, Национална агенция по приходите, Информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете - ИСУН, централния професионален регистър на строителите, регистъра на малките и средните предприятия, на търговци и производители на лекарства и други.

Защо това е революция в системата

Според Агенцията за обществените поръчки системата ще е задължителна за използване както от публичните, така и от секторните възложители. Очаква се тя да ограничи до минимум корупционните практики при харченето на държавни пари. Тя ще бъде проектирана на базата на отворени данни (open data) и ще обхваща всички етапи от процеса на възлагане на поръчките - от планиране на нуждите, през подготовката и подаването на документите до сключването на договор, фактурирането и разплащането. Потребителите съобразно предоставените им права ще могат в реално време да проследят действията на участниците в процедурите на всеки етап от провеждането им.

От разясненията на Агенцията за обществени поръчки става ясно, че веднъж регистрирани в системата чрез модула "Електронна регистрация" (e-Registration), на фирмите и институциите няма да им се налага повече да подават данни като адрес, наименование, дейност, вид на възложителя и други. Модулът "Електронно обявяване" (e-Notification) пък ще осигурява възможност за въвеждане на информацията, която впоследствие ще служи за автоматично попълване на съответните документи. Всичко това отново по служебен път - чрез модула "Електронен подател" (e-Sender), ще осигурява и задължителните публикации в Официалния вестник на ЕС. Това спестява ужасно много време и на възложители, и на кандидати.

Предвидена е и възможност за изцяло онлайн изработване на документация за конкретна обществена поръчка. Възложителите ще могат да създават и актуализират образци, както и да използват такива от библиотека с готови стандартизирани шаблони. Дигиталният вариант на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) пък ще позволява на бизнеса да попълни по електронен път съответните данни и да прикачи доказателствени документи, необходими за подбора. Ще има и модул, който осигурява среда за обмен на информация между участниците и възложителите на процедурите.

Съществената промяна ще настъпи с дигитализирането на процеси като подбора и оценяването на кандидатите, възлагането на поръчките, външния контрол, подаването на жалби и други. Модулът "Оценяване" (e-Evaluation) например ще осигури инструменти за автоматично или полуавтоматично оценяване на офертите, а когато е приложимо - и за класирането им. Модулът "Електронно възлагане и управление на договор" (e-Contract) пък ще предоставя възможност за подписване с квалифицирани електронни подписи на рамкови споразумения, конкретни договори и анекси към тях. Оттук ще може да се следи и самото изпълнение на контрактите.

Системата също така ще позволява на фирмите да генерират електронни жалби до КЗК, като основната информация за поръчката ще се попълва автоматично, а единствено ще трябва да се дописват мотивите и правните основания. Обратното е валидно и за самата комисия по конкуренцията, която ще получи директен достъп до цялата информация по конкретна обществена поръчка. Няма да е необходимо и да се следи регистърът на КЗК за съответно решение по дадена жалба, тъй като тази информация ще се публикува директно в досието на поръчката.

Сега софтуерът на регистъра на обществените поръчки е морално остарял, а функционалността му е направо нищожна. Няма възможност наличната информация да се филтрира по индикатори, за да се види например коя фирма колко точно пари е взела или кое ведомство колко е похарчило. С пускането на модула "Доклади и статистически отчети" (e-Reporting) обаче това ще се промени. Предвидено е извличането на информация, както и генериране на доклади и справки въз основа на наличните данни да става бързо и лесно. Модулът дори трябва да може да изчислява автоматично стойностите на предварително дефинирани индикатори и да предоставя винаги актуална информация за пазара на обществените поръчки.

От Агенцията за обществени поръчки обясниха, че са предвидени обучения за крайните потребители на системата, в рамките на които ще бъдат представени всички функционалности, включително служебните модули, работа с електронни подписи и информационната сигурност. Ще бъде разработено и ръководство с анимирани презентации и уроци за потребители, което да описва и демонстрира основните дейности и функции - например регистрация на потребител, обявяване на обществена поръчка, създаване и подаване на оферта и др./Капитал