Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври
14.09.2018
ЦОК проведе семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 21.11.2015
Съобщение за редовно заседание на УС на ИПАИ


Предстои провеждането на редовно заседание на УС на ИПАИ

Съобщение за редовно заседание на УС на ИПАИ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№58/21.11.2015г.

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

 

            Днес, на 21.11.2015г. в гр. Бургас, на основание чл. 6 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1.         Свиквам петдесет и девето редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 06.12.2015г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2.         На основание чл. 6, ал.1 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, предвид проведеното съгласуване, обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

 

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 17.04.2015г.:

1.  Разглеждане на въпроси, свързани изпълнението на проекти от ИПАИ;

2.  Разглеждане на въпроси, свързани с приемане на чуждестранни гости и международни пътувания;

3.  Обсъждане и приемане на решения по оперативни въпроси, свързани с дейността на ИПАИ;

4. Разни.

 

3.         Настоящото Решение да бъде публикувано на интернет страницата на ИПАИ предвид това, че съдържа приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ;

4.         Електронен вариант на настоящото Решение се предоставя за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu.

5. Настоящото решение да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ, чрез съобщаването му от Председателя на УС на ИПАИ;

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ

 Председател на УС на ИПАИ