Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г.
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка СРСНПБ-1369/05.04.2016г.
Съобщение във връзка с предстоящо обучение на ръководители и служители на училища и педагогическите специалисти от област Бургас


Семинар-обучение на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на училищното образование“

Съобщение във връзка с предстоящо обучение на ръководители и служители на училища и педагогическите специалисти от област Бургас
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 
 
 ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕТО НА ТЕМА

САМООЦЕНЯВАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

КОПИЕ ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

Уважаеми дами/господа,

Благодарим Ви за големия интерес към семинар-обучението на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на училищното образование“. Към настоящия момент за участие в обучението са регистрирани 261 специалиста - членове на конституирани работни групи по самооценяване, представители на ръководствата и помощния персонал на образователните институции от област Бургас.

Всяка от обучителните сесии, съгласно изготвената на 16 март 2017г. Програма за организиране и провеждане на семинар-обучение на педагогически специалисти от училища в област Бургас, включени в състава на работни групи по самооценяване, по реда и при условията на чл. 15, във връзка с чл.18 и чл.27 от Наредба № 16/16.12.2016г. за управление на качеството в институциите, ще започне в 08:50 часа. Това означава, че на участниците е осигурена възможност да се регистрират за участие в семинара от  08:30 часа до 08:50 часа, включително.

Припомняме Ви, че преди започване на семинар-обучението (при регистрацията на участниците), попълнен и подпечатан екземпляр на изпратената Заявка за участие, следва да бъде предадена на нашия представител, и че Анкетната карта във връзка с обучението, съгласно регламента и Покана за участие в семинара с изх. № СРСНПБ-1363/16.03.2016г., се предава попълнена и подписана на представителя на ИПАИ в края на семинара.

До 06.04.207г.(включително) ще бъдат обработвани заявки за участие в семинара.

Във връзка със семинар - обучението на членовете на конституираните работни групи по самооценяване, по реда и при условията на чл. 15, във връзка с чл.18 и чл.27 от Наредба № 16/16.12.2016г. за управление на качеството в институциите, Ви уведомяваме за следното:

Предвид факта, че семинар – обучението е еднодневно, и че интерес за участие в него са проявили доста специалисти, същото ще се състои на три обучителни сесии - 10, 11 и 12 април 2017г. в залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Не предвиждаме определянето на допълнителна сесия (дата) за обучението.

Поради големия интерес и предвид капацитета на залата, участниците са разделени на 3 групи. Попълването на групите е извършено съобразно поредността на получените заявки и момента на заплащане на таксите за участие в обучението.

Съгласно данните от 04.04.2017г. (вторник), участие в отделните обучителни сесии, ще вземат следните образователни институции:

На 10.04.2017г., ще бъдат обучени 124 участника, от следните образователни институции:

1)      ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Планиница, община Руен;

2)     ОУ „Димчо Дебелянов“ с. Снягово, община Руен;

3)     ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас;

4)     ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас;

5)     ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас , кв. „Сарафово“;

6)     СУ "Йордан Йовков", гр. Бургас;

7)     СУ “Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас (двама участника);

8)     ОУ “Братя Миладинови” гр. Бургас

9)     НУ “Д-р Петър  Берон“, с. Ябълчево, Община Руен;

10)   Вечерно средно училище „Захари Стоянов“, гр. Бургас;

11)    СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе;

12)   ОУ "Отец Паисий" с. Съединение, община Сунгурларе;

13)   ОУ "Христо Ботев" с. Лозарево, община Сунгурларе;

14)   ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Манолич, община Сунгурларе;

15)   ОУ "Васил Левски" с. Прилеп, община Сунгурларе;

16)  ОУ „Васил Левски“ гр. Българово, община Бургас;

17)   ОУ „Христо Ботев“, с. Бата, община Поморие;

18)   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Гюльовца, община Несебър;

19)  ОУ „Отец Паисий” с. Равна гора”, община Созопол;

20) ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Карагеоргиево, община Айтос;

21)   СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос;

22)  ОУ „Христо Ботев” гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“;

23)  ПГЧЕ ”Васил Левски” гр. Бургас;

24) ОУ „Пейо Яворов“ гр. Бургас;

25)  ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат;

26) НУ "Христо Ботев", с. Соколово, община Карнобат;

27)  ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас;

28) СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас;

29) Професионална Техническа Гимназия, гр. Бургас;

30)  РЦПППО – гр. Бургас;

31)   ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец;

 

На 11.04.2017г., ще бъдат обучени 90 участника, от следните образователни институции:

32)  Основно училище „Алеко Константинов”, с. Добромир;

33)  Основно училище „ Антон Страшимиров“ с. Дебелт;

34)  Основно училище „Свети Княз Борис I”, гр. Бургас;

35)  Основно училище „ Свети свети Кирил и Методий”  с. Равнец;

36) Основно Училище „Иван Вазов“ гр. Бургас, кв. Банево;

37)  Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Н. Й. Вапцаров“ гр. Средец;

38)  Основно училище „Васил Левски”, гр. Бургас, кв. “Горно Езерово“;

39) Професионална гимназия по транспорт, гр. Бургас;

40) Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски", гр. Бургас;

41)   ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие;

42) Основно Училище „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Порой, община Поморие;

43)  Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Обзор;

44) Основно училище „Христо Ботев“, с. Зидарово;

45) Основно училище "Христо Ботев", с. Росен, община Созопол;

46) Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Царево (двама участника);

47) ПГСС „Златна нива“, гр. Айтос;

48) Основно училище „Христо Ботев”, с. Пирне, община Айтос;

49) Основно училище ”Христо Ботев”, с. Трояново, община Камено;

50) Основно училище „Елин Пелин“, гр. Бургас;

51)   Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат;

52)  Средно училище „Христо Ботев“, гр. Карнобат;

53)  Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас;

 

На 12.04.2017г., ще бъдат обучени 47 участника, от следните образователни институции:

54) ОУ "Христо Ботев", с. Маринка;

55)  СУ “Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас (пет участника);

56) Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Бургас;

57)  Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Грозден;

58) Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский”, гр. Бургас;

59) Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Свети Влас;

60) Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Созопол;

61)  Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ахтопол;

62) Основно училище ”Христо Ботев”, общ. Карнобат, с. Екзарх Антимово;

63) Основно училище “Христо Ботев“ – с. Кликач;

64) Основно училище “Иван Вазов“, с. Струя;

65) Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци.

Посочените образователни институции са подали заявки и са заплатили дължимите такси за участие. Всички останали участници, които подават заявки след 04.04.201г., ще бъдат включени в обучителната сесия за 12.04.2017г.

Припомняме Ви, че размествания в датите за участие в обучението са възможни само при изрично, писмено желание на някоя от посочените образователни институции, за промяна на датата. Молим своевременно да се свържете с Центъра за обучение и квалификация, на посочения телефон или да изпратите писмено уведомление за оттегляне на подадената заявка за участие.

Допълнителни въпроси, свързани с организирането и провеждането на семинар-обучения или искания за предоставяне на допълнителна информация можете да изпращате на адрес: training-center@ipai-bg.eu. Можете да се свържете с Центъра за обучение и квалификация на телефон +359(878)999 004.