Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
16.05.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“ в гр. Варна
23.03.2018
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка СРСНПБ-1369/05.04.2016г.
Съобщение във връзка с предстоящо обучение на ръководители и служители на училища и педагогическите специалисти от област Бургас


Семинар-обучение на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на училищното образование“

Съобщение във връзка с предстоящо обучение на ръководители и служители на училища и педагогическите специалисти от област Бургас
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 
 
 ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕТО НА ТЕМА

САМООЦЕНЯВАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

КОПИЕ ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

Уважаеми дами/господа,

Благодарим Ви за големия интерес към семинар-обучението на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на училищното образование“. Към настоящия момент за участие в обучението са регистрирани 261 специалиста - членове на конституирани работни групи по самооценяване, представители на ръководствата и помощния персонал на образователните институции от област Бургас.

Всяка от обучителните сесии, съгласно изготвената на 16 март 2017г. Програма за организиране и провеждане на семинар-обучение на педагогически специалисти от училища в област Бургас, включени в състава на работни групи по самооценяване, по реда и при условията на чл. 15, във връзка с чл.18 и чл.27 от Наредба № 16/16.12.2016г. за управление на качеството в институциите, ще започне в 08:50 часа. Това означава, че на участниците е осигурена възможност да се регистрират за участие в семинара от  08:30 часа до 08:50 часа, включително.

Припомняме Ви, че преди започване на семинар-обучението (при регистрацията на участниците), попълнен и подпечатан екземпляр на изпратената Заявка за участие, следва да бъде предадена на нашия представител, и че Анкетната карта във връзка с обучението, съгласно регламента и Покана за участие в семинара с изх. № СРСНПБ-1363/16.03.2016г., се предава попълнена и подписана на представителя на ИПАИ в края на семинара.

До 06.04.207г.(включително) ще бъдат обработвани заявки за участие в семинара.

Във връзка със семинар - обучението на членовете на конституираните работни групи по самооценяване, по реда и при условията на чл. 15, във връзка с чл.18 и чл.27 от Наредба № 16/16.12.2016г. за управление на качеството в институциите, Ви уведомяваме за следното:

Предвид факта, че семинар – обучението е еднодневно, и че интерес за участие в него са проявили доста специалисти, същото ще се състои на три обучителни сесии - 10, 11 и 12 април 2017г. в залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Не предвиждаме определянето на допълнителна сесия (дата) за обучението.

Поради големия интерес и предвид капацитета на залата, участниците са разделени на 3 групи. Попълването на групите е извършено съобразно поредността на получените заявки и момента на заплащане на таксите за участие в обучението.

Съгласно данните от 04.04.2017г. (вторник), участие в отделните обучителни сесии, ще вземат следните образователни институции:

На 10.04.2017г., ще бъдат обучени 124 участника, от следните образователни институции:

1)      ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Планиница, община Руен;

2)     ОУ „Димчо Дебелянов“ с. Снягово, община Руен;

3)     ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас;

4)     ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас;

5)     ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас , кв. „Сарафово“;

6)     СУ "Йордан Йовков", гр. Бургас;

7)     СУ “Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас (двама участника);

8)     ОУ “Братя Миладинови” гр. Бургас

9)     НУ “Д-р Петър  Берон“, с. Ябълчево, Община Руен;

10)   Вечерно средно училище „Захари Стоянов“, гр. Бургас;

11)    СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе;

12)   ОУ "Отец Паисий" с. Съединение, община Сунгурларе;

13)   ОУ "Христо Ботев" с. Лозарево, община Сунгурларе;

14)   ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Манолич, община Сунгурларе;

15)   ОУ "Васил Левски" с. Прилеп, община Сунгурларе;

16)  ОУ „Васил Левски“ гр. Българово, община Бургас;

17)   ОУ „Христо Ботев“, с. Бата, община Поморие;

18)   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Гюльовца, община Несебър;

19)  ОУ „Отец Паисий” с. Равна гора”, община Созопол;

20) ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Карагеоргиево, община Айтос;

21)   СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос;

22)  ОУ „Христо Ботев” гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“;

23)  ПГЧЕ ”Васил Левски” гр. Бургас;

24) ОУ „Пейо Яворов“ гр. Бургас;

25)  ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат;

26) НУ "Христо Ботев", с. Соколово, община Карнобат;

27)  ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас;

28) СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас;

29) Професионална Техническа Гимназия, гр. Бургас;

30)  РЦПППО – гр. Бургас;

31)   ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец;

 

На 11.04.2017г., ще бъдат обучени 90 участника, от следните образователни институции:

32)  Основно училище „Алеко Константинов”, с. Добромир;

33)  Основно училище „ Антон Страшимиров“ с. Дебелт;

34)  Основно училище „Свети Княз Борис I”, гр. Бургас;

35)  Основно училище „ Свети свети Кирил и Методий”  с. Равнец;

36) Основно Училище „Иван Вазов“ гр. Бургас, кв. Банево;

37)  Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Н. Й. Вапцаров“ гр. Средец;

38)  Основно училище „Васил Левски”, гр. Бургас, кв. “Горно Езерово“;

39) Професионална гимназия по транспорт, гр. Бургас;

40) Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски", гр. Бургас;

41)   ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие;

42) Основно Училище „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Порой, община Поморие;

43)  Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Обзор;

44) Основно училище „Христо Ботев“, с. Зидарово;

45) Основно училище "Христо Ботев", с. Росен, община Созопол;

46) Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Царево (двама участника);

47) ПГСС „Златна нива“, гр. Айтос;

48) Основно училище „Христо Ботев”, с. Пирне, община Айтос;

49) Основно училище ”Христо Ботев”, с. Трояново, община Камено;

50) Основно училище „Елин Пелин“, гр. Бургас;

51)   Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат;

52)  Средно училище „Христо Ботев“, гр. Карнобат;

53)  Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас;

 

На 12.04.2017г., ще бъдат обучени 47 участника, от следните образователни институции:

54) ОУ "Христо Ботев", с. Маринка;

55)  СУ “Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас (пет участника);

56) Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Бургас;

57)  Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Грозден;

58) Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский”, гр. Бургас;

59) Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Свети Влас;

60) Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Созопол;

61)  Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ахтопол;

62) Основно училище ”Христо Ботев”, общ. Карнобат, с. Екзарх Антимово;

63) Основно училище “Христо Ботев“ – с. Кликач;

64) Основно училище “Иван Вазов“, с. Струя;

65) Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци.

Посочените образователни институции са подали заявки и са заплатили дължимите такси за участие. Всички останали участници, които подават заявки след 04.04.201г., ще бъдат включени в обучителната сесия за 12.04.2017г.

Припомняме Ви, че размествания в датите за участие в обучението са възможни само при изрично, писмено желание на някоя от посочените образователни институции, за промяна на датата. Молим своевременно да се свържете с Центъра за обучение и квалификация, на посочения телефон или да изпратите писмено уведомление за оттегляне на подадената заявка за участие.

Допълнителни въпроси, свързани с организирането и провеждането на семинар-обучения или искания за предоставяне на допълнителна информация можете да изпращате на адрес: training-center@ipai-bg.eu. Можете да се свържете с Центъра за обучение и квалификация на телефон +359(878)999 004.