Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Анализи
« назад към списъка 08.07.2015
Пропуските в новия Закон за обществените поръчки


КЗК откри противоречиви текстове в проекта за нов Закон за обществените поръчки. Законопроектът предвижда възможност за устна комуникация при възлагането на поръчки, което може да препятства ефективната конкуренция, посочва регулаторът

Пропуските в новия Закон за обществените поръчки
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е готова със становището по проекта за нов Закон за обществените поръчки, поискано от вицепремиера Томислав Дончев. В него обаче са посочени някои противоречиви текстове.

На първо място, в предложението има неясноти относно акта за възлагане на поръчката, възможностите за промени в заданието, както и кой точно е обжалваемият пред КЗК акт на възложителя, ако някой от участниците в процедурата има възражение относно провеждането й.

Регулаторът критикува още и предвидената възможност за устна комуникация при възлагането на обществени поръчки. Според становището на КЗК тази възможност може да създаде опасност от злоупотреби и да доведе до нарушение на принципа на равнопоставеност. Това може да възпрепятства ефективната конкуренция и затова предложението е устната комуникация като възможност да отпадне.

В законопроекта подробно са разгледани случаите, в които участниците в тръжна процедура могат да искат разяснения от вложителя относно поръчката. Законодателят обаче е пропуснал да отрази в какъв срок възложителят е длъжен да даде исканите уточнения. Това може да рефлектира пряко върху правата и на заинтересованите лица и възможността им да участват в процедурата, пише КЗК.

Регулаторът настоява и недвусмислено да се определи дали възложителите трябва задължително да обявят прогнозна стойност на поръчката или не, защото има противоречиви текстове в тази насока в проекта за закон.

Комисията е открила и множество несъответствия в условията за допустимост, както и изискванията за допустимост на кандидатите в търговете за обществени поръчки.

Текстовете на законопроекта предвиждат още отстраняване на кандидати, които имат данъчни задължения. Това трябва да бъде доказано от акт на компетентен орган или от възложителя „с подходящи средства“. Според КЗК обаче е излишно да се вменява на възложителите доказване на задължения, при положение че в България съществуват компетентни органи, които установяват липсата или наличието на данъчни задължения и доказват това с актове.

Регулаторът предлага още и да отпадне възможността при наличието на данъчни задължения участниците да не бъдат отстранявани при наличие на обществено значение. Причината е, че няма ясни обективни фактори, които да очертават границите на обществения интерес.

Проектът предвижда още при положение, че някой от участниците даде с 20% по-ниска цена спрямо средното равнище в останалите оферти, кандидатът да даде писмена обосновка на по-ниската цена. От друга страна обаче законът не предвижда изрично отстраняване на участника, който не може да обоснове по-евтината си оферта.

Уточняването на информацията пък може да доведе до неравноправно третиране между участниците в процедурата.

Комисията иска да бъдат прецизирани и текстовете, които предвиждат договаряне без предварително обявяване на процедурата при липсата на конкуренция поради технически причини./Инвестор бг