Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка ЦОК-1671-2014-02-19
Програма за организиране и провеждане на семинар- обучения на експерти от помощните органи на ИПАИ за 2014г.


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

 

 

 

П Р О Г Р А М А

за организиране и провеждане

на семинар- обучения на експерти

от помощните органи на ИПАИ за 2014г.

 

Обучение 1: „Анализ, оценка и превенция на корупционния риск в държавната и общинската администрации. Прилагане на антикорупционни процедури“

Семинар - обучението на тема „Анализ, оценка и превенция на корупционния риск в държавната и общинската администрации. Прилагане на антикорупционни процедури“ се провежда в изпълнение на Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г. и има за цел получаването на знания свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, с целите на организацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки, от там и целите и задачите на ИПАИ.

Семинар - обучението е с продължителност от 90 учебни часа на всяка от четирите сесии, или общо 360 учебни часа, като е предвидено да се проведе на четири сесии – една сесия в гр. София – сесия „делнични дни“ от 04.03.2014г. до 28.04.2014г. и три сесии в гр. Бургас – по две сесии (дневна и вечерна) в делнични дни - понеделник – петък от 11.08.2014г. до 19.09.2014г. и една сесия почивни дни - от 09.08.2014г. до 20.09.2014г.

Лекциите свързани с провежданите обучения е предвидено да се изнасят в Заседателните зали на ИПАИ в гр. София – с адрес Република България, гр. София, п.к.1431, Район „Триадица“, бул. „България“№51„Б“, ет.7, офис 23“В“ и в гр. Бургас – с адрес Република България, гр. Бургас, п. к. 8000, ул.”Цариградска”№24, Административен Бизнес Център ”Цариградска”, ет.4, офис№1.

Лекторите за провеждане на семинар – обучението са осигурени от Институт за правни анализи и изследвания и ще представят своите познания в общо 2 модула, както следва: Модул 1. „Анализ и оценка на корупционния риск в държавната и общинската администрации“, с Теми: Анализ на корупционния риск в дейностите на администрацията; Оценка на корупционния риск в дейностите на администрацията; Диагностичен анализ на корупционните практики в администрацията, определяне на източниците на информация при формиране на оценка и при извършване на анализ; Модул 2. „Превенция на корупционния риск и прилагане на антикорупционни процедури в държавната и общинската администрации“, с Теми: Въвеждане на механизми за устойчивото функциониране и непрекъснатото усъвършенстване на механизмите за превенция на корупционния риск и антикорупционните процедури в администрацията; Изследване на състоянието на ведомствената компетентност; на състоянието на системата за опазване на служебната и държавна тайна; на степента на прозрачност в работата на административната структура; на състоянието на работата по сигнали за корупция и жалби срещу служители на ведомството; на състоянието на отчетността и контрола във ведомството и на състоянието на кадровата мобилност и мотивация; Извършване на антикорупционен одит в административната структура.

 

Обучение 2: „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България. Мултиплициране на добри практики“

Семинар - обучението на тема „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България. Мултиплициране на добри практики“ се провежда в изпълнение на Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г. и има за цел получаването на знания свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, с целите на организацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки, от там и целите и задачите на ИПАИ.

Семинар - обучението е с продължителност от 75 учебни часа на всяка от четирите сесии, или общо 300 учебни часа, като е предвидено да се проведе на четири сесии – една сесия в гр. София – сесия „делнични дни“ от 29.04.2014г. до 16.06.2014г. и три сесии в гр. Бургас – по две сесии (дневна и вечерна) в делнични дни - понеделник – петък от 23.09.2014г. до 27.10.2014г. и една сесия почивни дни - от 21.09.2014г.до 25.10.2014г. 

Лекциите свързани с провежданите обучения е предвидено да се изнасят в Заседателните зали на ИПАИ в гр. София – с адрес Република България, гр. София, п.к.1431, Район „Триадица“, бул. „България“№51„Б“, ет.7, офис 23“В“ и в гр. Бургас – с адрес Република България, гр. Бургас, п. к. 8000, ул.”Цариградска”№24, Административен Бизнес Център ”Цариградска”, ет.4, офис№1.

Лекторите за провеждане на семинар – обучението са осигурени от Институт за правни анализи и изследвания и ще представят своите познания в общо 4 модула, както следва: Модул 1. „Практически и правни проблеми при подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки“ , с Теми: Съществени моменти, често срещани проблеми и грешки при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите; Допускани грешки при участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на изпълнителите; Практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция при осъществяването на последващ контрол върху подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки; Модул 2. „Добри практики при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки“, с Теми: Добри практики на българските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Добри практики на европейските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Спазване на принципите за прозрачност и отчетност при обществените поръчки, установени от европейското и национално законодателство; Модул 3. Задължително съдържание и нормативни изисквания към Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя; Модул 4. Добри и лоши практики при съставянето и приемането на Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя.

 

Обучение 3: „Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки“

Семинар - обучението на тема „Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки“ се провежда в изпълнение на Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г. и има за цел получаването на знания свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, с целите на организацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки, от там и целите и задачите на ИПАИ.

Семинар - обучението е с продължителност от 90 учебни часа на всяка от четирите сесии, или общо 360 учебни часа, като е предвидено да се проведе на четири сесии – една сесия в гр. София – сесия делнични дни от 17.06.2014г. до 08.08.2014г. и три сесии в гр. Бургас – по две сесии (дневна и вечерна) в делнични дни - понеделник – петък от 28.10.2014г. до 10.12.2014г. и една сесия почивни дни - от 26.10.2014г. до 14.12.2014г. 

Лекциите свързани с провежданите обучения е предвидено да се изнасят в Заседателните зали на ИПАИ в гр. София – с адрес Република България, гр. София, п.к.1431, Район „Триадица“, бул. „България“№51„Б“, ет.7, офис 23“В“ и в гр. Бургас – с адрес Република България, гр. Бургас, п. к. 8000, ул.”Цариградска”№24, Административен Бизнес Център ”Цариградска”, ет.4, офис№1.

Лекторите за провеждане на семинар – обучението са осигурени от Институт за правни анализи и изследвания и ще представят своите познания в общо 5 модула, както следва: Модул 1. „Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки“, с Теми: Промени и тенденции в развитието на европейското законодателство за обществени поръчки; Тенденции в развитието на националното законодателство за обществени поръчки;  Очаквани промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; Практика на Агенцията по обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол; Модул 2. „Актуални тенденции в практиката на КЗК и ВАС при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки“, с Теми: Процедури, които не подлежат на обжалване пред КЗК; Правосубектност на лицата, които могат да обжалват актове, действие или бездействие на възложителя; Срокове и основания за обжалване на решенията за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Казуси от практиката на КЗК и ВАС свързани с решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на възложителя; Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с липса на мотиви при присъждане на точките и грешно присъдени точки от комисията на възложителя; Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на КЗК и ВАС; Временни мерки по ЗОП — допускане, обезпечение, обжалване; Модул 3. „Актуални тенденции в практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки“, с Теми: Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки, констатирани от Съда на Европейския съюз в Люксембург; Казуси от практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки; Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург; Модул 4. Конфликт на интереси, според приложимото национално и европейско законодателство, с Теми: Дефиниране на понятието „конфликт на интереси“; Конфликт на интереси и корупция; Превенция на конфликта на интереси; Действия при установяване на конфликт на интереси. Последици; Модул 5: Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, съобразно Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от ЕК, на разходите, финансирани от ЕС съгласно принципа на споделено управление.

Обученията посочени по-горе, съгласно Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г. за експертите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки са безплатни.

Настоящата програма за организиране и провеждане на семинар- обучения на експерти от помощните органи на ИПАИ за 2014г. е изготвена и одобрена на 19 февруари 2014г. от председателя на Центъра за обучение и квалификация и е съгласувана с Управителния съвет на ИПАИ.

Център за обучение и квалификация, Милана Кривачка, председател

19 февруари 2014г., гр. София