Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка ВРГ-УС-14-2014-06-01
ПРОЕКТ: „ПРОЕКТ SEE/D/0094/3.2/X – SECOVIA“


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„SEE/D/0094/3.2/X - SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа

IІ. ПРАВНА РАМКА:

Проектът се изпълнява от Временна работна група за изработването на анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка, свързана с разгръщането и предоставянето на споделени интернет базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги на територията на Югоизточна Европа по проект SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“, към Управителния съвет на Институт за правни анализи и изследвания, конституирана със Заповед № 189/14.11.2013г. на председателя на УС, във връзка с изпълнението на договор № АС-13-52/14.11.2013г., сключен между Областния управител на област с административен център гр. Кюстендил и председателя на УС на ИПАИ.

Изпълнението на проекта „SEE/D/0094/3.2/X - SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ е част от приетата „Стратегия за развитието на Институт за правни анализи и изследвания“, поради което неговото изпълнение съответства на целите на организацията съдържащи се в чл.7 от Устава на ИПАИ. Проекта предвижда изпълнението на задача Т5.2.3 и О5.2.3 част от Работен пакет 5/Период 3,4: „Анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка, свързана с разгръщането и предоставянето на споделени интернет базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги на територията на Югоизточна Европа“ и „Анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка , свързана с разгръщането и предоставянето на виртуални публични IT инфраструктури и споделени компютърни ресурси в Югоизточна Европа“ по проект SEE/D/0094/3.2/X - SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ по проект SEE/D/0094/3.2/X – SECOVIA “Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ с акроним – SECOVIA. Задачите на работната група са - изготвяне на първоначална обща методология за извършване на анализите. Събиране на коментари относно нея от страна на всички партньори по проекта и интегрирането им във финална методология - срок за изпълнение до 01 Декември 2013 г.; събиране на данни за България спрямо одобрената методология - срок за изпълнение до 01 Март 2014 г.; събиране на данни от всички партньори по проекта спрямо одобрената методология (партньорите сами разпространяват /извършват проучването в техните региони, като изпълнителят е отговорен за координацията и комуникацията с тях) - срок за изпълнение - 01 Март 2014 г.; изработване на доклад/анализ, оценяващи предварително събраната информация от всички партньори по проекта за юридическите изисквания и регулаторните рамки, свързани с разгръщането и предоставянето на споделени интернет базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги - срок за изпълнение до 01 Юни 2014 г.; изработване на доклад/анализ, оценяващи предварително събраната информация от всички партньори по проекта за юридическите изисквания и регулаторната рамка, свързана с разгръщането и предоставянето на виртуални публични IT инфраструктури и споделени компютърни ресурси- срок за изпълнение до 01 Юни 2014 г. Документите във връзка с изпълнението на проекта следва да се представят в оригнал на английски и български език, също така следва да се представи копия на документацията на електронен и хартиен носител, а изработването на анализите по проекта трябва да бъде в съответствие с Ръководството за изпълнение на проекта и Изискванията за визуализация, съобразена с комуникационната стратегия и насоките по програмата, а именно да съдържа символите на Европейския съюз – финансиращ проекта, логото на програмата и логото на проекта.

ІІI. ОБХВАТ:

Изпълнението но проекта предвижда изготвянето на:

„Анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка свързана с разгръщането и предоставянето на споделени интернет базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги на територията на Югоизточна Европа“  и

„Анализ на юридическите изисквания и регулаторната рамка  свързана с разгръщането и предоставянето на виртуални публични IT инфраструктури и споделени компютърни ресурси в Югоизточна Европа“

Целта на анализите е да се разяснят юридическите и регулаторните мерки в различните държави от Югоизточна Европа, което ще допринесе за по-нататъшната транснационална колаборация на териториалните администрации с идеята за установяване на свързан интер-институционален PaaS*** / SaaS****  и IaaS** доставчици.

Дейностите са част от проект SEE/D/0094/3.2/X - SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ с участието на партньори от (Италия, България, Гърция, Австрия, Румъния, Словения, Унгария, Албания, Босна и Херцеговина, Бивша Югославска Република на Македония).

В резултат от изпълнението е извършено следното:

Изготвена е Първоначална обща методология за извършване на анализите. Събиране на коментари относно нея от страна на всички* партньори по проекта и интегрирането им във финална методология;

Събрани са данни за България спрямо одобрена методология;

Събрани са данни от всички* партньори по проекта спрямо одобрената методология, като партньорите сами разпространяват/ извършват проучването в техните региони, а работната група е отговорна за координацията и комуникацията с тях.

Изработени са доклад и анализ оценяващи предварително събраната информация от всички* партньори по проекта за юридическите изисквания и регулаторните рамки  свързани с разгръщането и предоставянето на споделени интернет базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги.

Изработени са доклад и анализ оценяващи предварително събраната информация от всички* партньори по проекта за юридическите изисквания и регулаторната рамка  свързана с разгръщането и предоставянето на виртуални публични IT инфраструктури и споделени компютърни ресурси.

Изготвените документи са съставени и представени в оригнал на английски и български език.

*Партньори по проекта са:

Италия

Lepida SpA, LP

TECLA – Асоциация за транс-регионално, местно и европейско сътрудничество

Босна и Херцеговина

Сараевска агенция за регионално и икономическо

Австрия

ZVK / Център за публична администрация и сътрудничество

Румъния

CDIMM / Център за развитие на малък и среден бизнес

Словения

Агенция за регионално развитие Горенска

Унгария

Западно-придунавска регионална агенция за иновация - Pannon Novum

България

Областна администрация Кюстендил

Македония

Център за развитие на регион Скопие

Албания

Асоциация на албанските общини

Гърция

Регион Западна Гърция

IMIS / Институт за управление на информационни системи

ICCS / Национален технически университет Атина

Пояснения във връзка с изпълнението на проекта:

**Инфраструктура като услуга (IaaS) – Услуга, позволяваща потребителят да осигурява обработка, съхранение, мрежи, и други фундаментални изчислителни ресурси, където потребителят е способен да разгърне и стартира произволен софтуер, който може да включва операционни системи и приложения. Потребителят не управлява или контролира основната “клауд” инфраструктура, но има контрол върху операционни системи, съхранение, и разгърнати приложения; и вероятно ограничен контрол на избрани мрежови компоненти (например хост защитни стени).

***Платформа като услуга (PaaS) – Услуга, позволяваща на потребителя да разгърне върху клауд инфраструктурата създадени от потребител или придобити приложения, използвайки програмни езици и инструменти, поддържани от доставчика. Потребителят не управлява или контролира основната “клауд” инфраструктура, включително мрежа, сървъри, операционни системи, или съхранение, но им контрол върху разгърнатите приложения и възможно прилагане на хостинг конфигурации.

****Софтуер като услуга (SaaS) – Услуга, позволяваща на потребителя да използва приложенията на доставчика, работещи на клауд инфраструктура. Приложенията са достъпни от различни Потребителят не управлява или контролира основната “клауд” инфраструктура, включително мрежа, сървъри, операционни системи, или дори индивидуални приложни възможности, с възможното изключение на ограничени настройки за конфигурация на специфично за потребителя приложение.

Специфични изисквания за визуализация:

Изработването на анализите по проекта трябва да бъдат в съответствие с Ръководството за изпълнение на проекта и Изискванията за визуализация, съобразена с комуникационната стратегия и насоките по програмата, а именно да съдържа символите на Европейския съюз – финансиращ проекта, логото на програмата и логото на проекта.

ІV. СТАТУС

Проекта „SEE/D/0094/3.2/X - SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“ е изпълнен от временната работна група на 01.06.2014г. Областния управител на област с административен център гр. Кюстендил е издал Референция с изх. № 10/18.07.2014г. за изпълнението.