Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ


Заседанието ще се проведе на 30.03.2022г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ

Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№86/08.03.2022г.

на Председателя на управителния съвет

на Институт за правни анализи и изследвания

за свикване на редовно заседание

 

            Днес, на 08.03.2022г в гр. Бургас, на основание чл.24 от Устава и чл.6, ал.1, във връзка с чл.3 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, който има качеството и на Учредител на организацията, взех следните Решения:

1. Свиквам осемдесет и пето редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 30.03.2022г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2. На основание чл. 6, ал.2 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, като на основание чл.10, т.1 от ПОД на ИПАИ след проведеното съгласуване, утвърждавам и обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 30.03.2022г:

1.    Обсъждане и приемане на решения по въпросите свързани с приемането от Управителния съвет на проекта за Годишен доклад за дейността на организацията през 2021г., съдържащ отчет на дейността на органите на ИПАИ; приемане на Годишния финансов отчет на организацията за 2021г.

2.    Обсъждане на и приемане на решения свързани с дейността на организацията;

3.    Разни.

 

3.          Настоящото Решение на основание чл.6, ал.2, предложение второ от ПОД на ИПАИ да бъде публикувано от Центъра за административно и информационно обслужване на интернет страницата на ИПАИ, не по-късно от пет дни, преди провеждане на заседанието, тъй като съдържа покана за участие до членовете на УС, както и приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание;

4.          На основание чл.44, т.1 от ПОД на ИПАИ електронен вариант на настоящото Решение се предоставя на Центъра за административно и информационно обслужване за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu, в раздел „Съобщения“.

5. Настоящото решение може да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ и чрез съобщаването му.

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ.

 Председател на УС на ИПАИ