Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
31.05.2021
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 01.12.2020
Предстои провеждането на редовно заседание на УС на ИПАИ


На 19.12.2020г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ е насрочено провеждане на редовно заседание на УС на ИПАИ

Предстои провеждането на редовно заседание на УС на ИПАИ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№82/01.12.2020г.

на Председателя на управителния съвет

на Институт за правни анализи и изследвания

за свикване на редовно заседание

 

            Днес, на 01.12.2020г. в гр. Бургас, на основание чл.6, ал.1, във връзка с чл.3 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1. Свиквам осемдесет и трето заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 19.12.2020г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2. На основание чл. 6, ал.2 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, като на основание чл.10, т.1 от ПОД на ИПАИ след проведеното съгласуване, утвърждавам и обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 19.12.2020г.:

1.    Провеждане на годишно заключително заседание за обсъждане и приемане на решения свързани с дейността на организацията през изтичащата година, на Управителния съвет и на органите на ИПАИ;

2.    Разни.

3.          Настоящото Решение на основание чл.6, ал.2, предложение второ от ПОД на ИПАИ да бъде публикувано от Центъра за административно и информационно обслужване на интернет страницата на ИПАИ, не по-късно от пет дни, преди провеждане на заседанието, тъй като съдържа покана за участие до членовете на УС, както и приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание;

4.          На основание чл.44, т.1 от ПОД на ИПАИ електронен вариант на настоящото Решение се предоставя на Центъра за административно и информационно обслужване за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu, в раздел „Съобщения“.

5. Настоящото решение може да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ и чрез съобщаването му.

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ.

 Председател на УС на ИПАИ