Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 18.03.2015
Покана за провеждане на редовно заседание на Управителния съвет
Покана за провеждане на редовно заседание на Управителния съвет
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№51/18.03.2015г.

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

 

 Днес, на 18.03.2015г. в гр.Бургас, на основание чл. 6 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1.         Свиквам петдесет и второ редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 31.03.2015г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2.         На основание чл. 6, ал.1 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, предвид проведеното съгласуване, обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 31.03.2015г.:

1.         Обсъждане и приемане на решения по въпросите свързани с изпращането на посочените в ЗЮЛНЦ документи на Министерство на правосъдието и публикуването на Годишния доклад, съдържащ отчет на дейността на ИПАИ на интернет сайта.

2.         Обсъждане и приемане на решения по оперативни въпроси, свързани с дейността и отчетността на помощните органи на организацията;

3.         Обсъждане и приемане на решения във връзка с разширяването на обхвата на дейност на организацията;

4.         Разни.

3.         Настоящото Решение да бъде публикувано на интернет страницата на ИПАИ предвид това, че съдържа приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ;

4.         Електронен вариант на настоящото Решение се предоставя за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu.

5. Настоящото решение да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ, чрез съобщаването му от Председателя на УС на ИПАИ;

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ

 Председател на УС на ИПАИ