Становища Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Обществени поръчки
« назад към списъка 06.09.2018
Одобрени са стандартизираните документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг на ПСОВ и ВиК мрежи


Министърът на финансите одобри стандартизирани документи и изисквания за възлагане на някои обществени поръчки за инженеринг

Одобрени са стандартизираните документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг на ПСОВ и ВиК мрежи
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на финансите са одобрени стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи.

Считано от 10 септември 2018 г., те са задължителни за прилагане от възложителите при възлагане на обществени поръчки за инфраструктурни проекти в сектор „Води“, финансирани с национални средства или по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Стандартизираните документи и изисквания са публикувани на Портала за обществени поръчки.

Линк към Заповедта и документите: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL /Източник – в. Строител