Становища Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Обществени поръчки
« назад към списъка 20.09.2018
Обществени поръчки ще се възлагат през е-платформа


Законопроектът предвижда текстовете за е-платформата да влязат в сила от началото на 2021 г.

Обществени поръчки ще се възлагат през е-платформа
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за обществените поръчки, с които се разписват нормативните правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. С измененията се прецизира кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Законопроектът предвижда текстовете за е-платформата да влязат в сила от началото на 2021 г.

Народното събрание гласува на първо четене и промени в Закона за защита на класифицираната информация. Измененията са свързани с необходимостта от синхронизиране и адаптиране на българското законодателство с европейската стратегическа рамка и тази на НАТО, от усъвършенстване на законовата уредба, свързана със сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация, както и от допълване на непълноти, регулиращи свързаността между автоматизираните информационни системи за обработка на класифицирана информация с такива за некласифицирана информация, в т.ч. с публични мрежи.

Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за защита на личните данни, с които се разширяват правомощията на Комисията за защита на личните данни. С измененията се увеличават задачите и правомощията на единствения надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на личните данни в рамките на ЕС.

Предвижда се комисията да има право да разследва, коригира, дава разрешения и становища, както и да поддържа нови публични и непублични регистри. Тя ще бъде и органът, компетентен да акредитира сертифициращи органи в областта на защитата на личните данни./Източник – Банкеръ