Политики Съдебна власт Законът Пари Рокади Управление Без коментар
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ПУБЛИКАЦИИ / ПУБЛИКАЦИИ
« назад към списъка 05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки


Въвежда се задължителна онлайн комуникация.

НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Парламентът одобри нормативни правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. Това стана с приемане на промени в Закона за обществените поръчки на второ четене, съобщава БТА.

Въвежда се задължителна електронна комуникация и се променя редът за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагането и изпълнението на поръчките. Променят се и правилата за съхраняване на информацията.

Прецизира се кръгът на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи. Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител.

С цел по-голяма прозрачност възложителите вече ще бъдат задължени да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Има промени и в административно-наказателните разпоредби на закона./Източник – Nova