Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 16.01.2018
Съобщение за редовно заседание на УС на ИПАИ


Съобщение за редовно заседание на УС на ИПАИ, което ще се състои на 20.03.2018г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ

Съобщение за редовно заседание на УС на ИПАИ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Р Е Ш Е Н И Е

№70/16.01.2017г.

на Председателя на управителния съвет

на Институт за правни анализи и изследвания

за свикване на редовно заседание

 

            Днес, на 16.01.2018г. в гр. Бургас, на основание чл.6, ал.1, във връзка с чл.3 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1. Свиквам седемдесет и първо редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 20.03.2017г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2. На основание чл. 6, ал.2 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, като на основание чл.10, т.1 от ПОД на ИПАИ след проведеното съгласуване, утвърждавам и обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 20.03.2018г.:

1.         Обсъждане и приемане на решения по въпросите свързани с приемането от Управителния съвет на проекта за Годишен доклад за дейността на организацията през 2017г., съдържащ отчет на дейността на органите на ИПАИ; приемане на Годишния финансов отчет на организацията за 2017г.;

2.         Разни.

3.         Настоящото Решение на основание чл.6, ал.2, предложение второ от ПОД на ИПАИ да бъде публикувано от Центъра за административно и информационно обслужване на интернет страницата на ИПАИ, не по-късно от пет дни, преди провеждане на заседанието, тъй като съдържа покана за участие до членовете на УС, както и приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание;

4.         На основание чл.44, т.1 от ПОД на ИПАИ електронен вариант на настоящото Решение се предоставя на Центъра за административно и информационно обслужване за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu, в раздел „Съобщения“.

5. Настоящото решение може да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ и чрез съобщаването му.

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ.

 Председател на УС на ИПАИ