Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем
31.01.2018
Кабинетът ще върне 2 млн. лв. на общини и фирми за наложени санкции виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 01.02.2018
Насрочено е провеждане на редовно заседание на УС на ИПАИ


Съобщение за редовно заседание на УС на ИПАИ на 23.03.2018г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ

Насрочено е провеждане на редовно заседание на УС на ИПАИ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№71/01.02.2018г.

на Председателя на управителния съвет на Институт за правни анализи и изследвания

за свикване на редовно заседание

 

            Днес, на 01.02.2018г. в гр. Бургас, на основание чл.6, ал.1, във връзка с чл.3 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1. Свиквам седемдесет и второ редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 23.03.2017г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2. На основание чл. 6, ал.2 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, като на основание чл.10, т.1 от ПОД на ИПАИ след проведеното съгласуване, утвърждавам и обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 23.03.2018г.:

1.          Обсъждане и приемане на решения по оперативни въпроси, свързани с дейността на ИПАИ;

2.          Разни.

3.          Настоящото Решение на основание чл.6, ал.2, предложение второ от ПОД на ИПАИ да бъде публикувано от Центъра за административно и информационно обслужване на интернет страницата на ИПАИ, не по-късно от пет дни, преди провеждане на заседанието, тъй като съдържа покана за участие до членовете на УС, както и приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание;

4.          На основание чл.44, т.1 от ПОД на ИПАИ електронен вариант на настоящото Решение се предоставя на Центъра за административно и информационно обслужване за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu.

5. Настоящото решение може да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ и чрез съобщаването му.

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ

 Председател на УС на ИПАИ