Становища Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ
01.12.2020
Предстои провеждането на редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Обществени поръчки
« назад към списъка 03.02.2019
Мярката срещу злоупотреба с жалби по обществени поръчки не действа


Преодоляването на бланкетните жалби срещу решения на възложителите, остана неосъществено

Мярката срещу злоупотреба с жалби по обществени поръчки не действа
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Съвсем крехко и лесно преодолимо се оказа въведеното преди половин година задължение на жалбоподателите да доказват качеството си на заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), сочи анализ на поредица нейни решения. А то е твърде важно, защото бе заложено като мярка срещу злоупотреба с правото на обжалване по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта, анонсирана от вносителите на законопроекта, е по този начин да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решения на възложителите. В това число и за жалби срещу избора на изпълнител, в които се твърди най-общо несъответствие с всички изисквания на възложителя по отношение на останалите участници в процедурата. Формулирана по този начин жалба задължава КЗК да разглежда по същество решението на възложителя. Въпреки призива на Борисов, „Джи Пи Груп“ спечели нова поръчка Въпреки призива на Борисов, „Джи Пи Груп“ спечели нова поръчка на стойност 722 765 лв. с ДДС даде на „Джи Пи Груп“ АД кметът на Нови пазар въпреки призива на премиера Бойко ... Прочети повече Практиката е обаче да се стига до проверка на всички действия на комисията за оценка на офертите, което значително забавя във времето разглеждането на спора по същество. Промяната беше и мярка срещу възможността на фирми с 2 лева капитал да блокират за дълго време поръчки за милиони, които са от съществена важност за обществото. Промяната в ЗОП бе точно с идеята да не може всеки, на който му хрумне – финансово стимулиран или не, вчера вписан в Търговския регистър или не, имащ дейност като предмета на обществената поръчка или не, да пречи в избора на изпълнител за няколко месеца или година. С намерение, че нововъведението ще има възпиращ ефект, на 16 юни 2018 г. влезе в сила поправка, че жалбоподателите трябва да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице (чл. 199, ал. 2, т. 5 и в ал. 3, т. 5 ЗОП). Какво се случва на практика обаче? Нищо особено – е късият отговор. Три примера са красноречиво доказателство. Фирма "ИКА – 2М" на 70-годишния Иван Митев от Ямбол блокира миналата година поръчките на Агенция "Пътна инфраструктура" за възлагане на пътното поддържане (в т.ч. зимно и аварийно) в пет от шестте региона на България. Става въпрос за процедури на обща стойност над 338 млн. лв., касаещи пътищата в почти цяла България. Биволъ пак се прицели в Джи Пи Груп - заради поръчка за жп линия "Биволъ" пак се прицели в "Джи Пи Груп" - заради поръчка за жп линия Сдобилата се с печална слава „Джи Пи Груп“ след аферата "Джи Пи Гейт", довела до обвинение за пране на пари на един от съдр... Прочети повече И когато е трябвало фирмата, създадена през септември 2017 г. с 500 лв. капитал и без дейност, да докаже заинтересованост, знаете ли какво е написала!? "Че дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с предмет на дейност, който включва "покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, … превозни сделки, …, както и всяка друга дейност не забранена от закона". Жалбоподателят е заявил пред КЗК, че по обществената поръчка ще изпълнява следните дейности: "Доставка на материали – армировка; бетонови елементи; инертни материали; сол – индустриална; магнезиева луга; калциев двухлорид; решетки за дъждоприемателни шахти, капаци за РШ и др."; "Осигуряване на техника, необходима за изпълнение на отделни видове дейности, предмет на обществената поръчка – лекотоварни и тежкотоварни автомобили; цистерна за вода с вместимост до 5 т.; автокранове; бетоновози; багери; грейдери; влекачи и др.; "Транспортиране на материали и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката". И КЗК приема, че "ИКА – 2МЮ ЕООД притежава качеството заинтересовано лице, тъй можело да се направи обосновано заключение, че има интерес от получаване на обществената поръчка. Без коментар е фактът, че фирмата не е изпълнила законовото си задължение – да докаже и обоснове качеството си на заинтересовано лице в самата жалба пред Антимонополната комисия. Била е едва ли не помолена да го направи с писмо, изпратено ѝ допълнително от КЗК, вместо направо да напише определение, че жалбата не отговаря на чл. 199, ал. 2, т. 5 и в ал. 3, т. 5 ЗОП и затова се оставя без разглеждане. Така всъщност Комисията игнорира основополагащ принцип в правото Ignorantia juris non excusat, който от латински се превежда като "Непознаването на закона не освобождава от отговорност" или "Непознаването на закона не извинява никой". Друг показателен казус. Пет поръчки на обща стойност над 878 млн. лв., повечето от които на НКЖИ, бяха блокирани от журналистката Росица Кирева – бивша шефка на радио "Дарик" в Хасково, чрез фирмата ѝ "Рос БГ". От Националната компания "Железопътна инфраструктура" са заявили пред КЗК, че жалбоподателят не е обосновал наличието на "интерес" от получаването на конкретната обществена поръчка, тъй като, видно от предмета на дейност на "РОС БГ" ЕООД, дружеството не се занимава със строителство, още по-малко със строителство в областта на железопътния транспорт. Обяснили са, че в жалбата няма данни дружеството да е в състояние принципно да изпълни предмета на поръчката, за да може да се твърди, че има или е имало "интерес" от получаването ѝ. Според НКЖИ в случая "интерес" се приравнява на "възможност за изпълнение" и заинтересованото лице следва да има възможност да изпълни или да участва в изпълнението на конкретната поръчка. В решението си от 21 юни обаче КЗК сочи, че "заинтересовано лице" е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. И се позовава на старата разпоредба в закона, където качеството на "заинтересовано лице" не е нужно да се доказва. НС прие въвеждането на електронна система за обществени поръчки НС прие въвеждането на електронна система за обществени поръчки Възлагането на обществените поръчки скоро ще стане напълно електронно. За целта ще бъде създадена централизирана електронна платформа, ... Прочети повече Ето как е спряна и мащабна поръчка на община Варна – за 150 млн. лева. Тя е с предмет "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна". Строителната поръчка е обявена на 17 октомври миналата година. За участие в нея се изисква опит в изпълнение на строителство с предмет и обем като на самата поръчка през последните пет години. Изисква се кандидатът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи и др. Поръчката обаче е блокирана от консултантска фирма „Дачева консулт“ ЕООД, създадена през 2015 година с 2 лева капитал. От община Варна са заявили пред КЗК, че жалбата е недопустима, защото дружеството няма качество на "заинтересовано лице", позовавайки се на информация в Търговския регистър и липсата на регистрация в Централния професионален регистър на строителя. Антимонополната комисия обаче не споделя тези доводи. Тя сочи, че законодателят не свързва интереса от подаването на жалба с предмета на дейност на жалбоподателя. "Действително, в предмета на дейност на "Дачева Консулт" ЕООД не са вписани дейности в областта на строително-монтажни работи на пътища, както и не е налице вписване в ЦПРС, но независимо от тези обстоятелства, жалбоподателят има правен интерес за участие в обществената поръчка". За него е налице законоустановената възможност да участва в обжалваната процедура като част от обединение (чл. 10 от ЗОП), което също попада в дефиницията за участник в обществена поръчка, е аргументът на КЗК. И тук се е наложило КЗК да изиска допълнително от жалбоподателя да заяви и докаже заинтересоваността си. От обжалващата фирма са написали, че ще упражняват контролни функции по време изпълнение на строителството, логистика, административно-правно и финансово обслужване, доставка на строителни материали, осигуряване на техника, транспорт на материали и механизация. Всяка обществена поръчка от 1 юли насетне е незаконна? Всяка обществена поръчка от 1 юли насетне е незаконна? Всяка обществена поръчка, която е обявена след 1 юли тази година, може да бъде обжалвана като незаконосъобразна. причината - все още н... Прочети повече Решението на КЗК от 17 януари е, че отхвърля жалбата (по съвсем други причини) и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Докато съдът не реши окончателно, че всичко по процедурата е законосъобразно, в община Варна не могат да пипат нищо по тази поръчка. Тя е и отдавна спряна със заповед на възложителя./Актуално