Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / България
« назад към списъка 20.05.2016
Мишел Сервоз, ЕК: В Специфичните препоръки на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти


На 18 май Европейската комисия представи своите специфични за всяка държава-членка

Мишел Сервоз, ЕК: В Специфичните препоръки на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 В Специфичните препоръки на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти. Това каза Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" в Представителството на Европейската комисия в България по време на представянето на Специфичните препоръки на Европейската комисия за България (СДП) за 2016 г., предаде репортер на Агенция „Фокус”. "Когато подготвяхме препоръките, взехме в предвид влиянието на един или друг елемент върху съответните сектори. Искам да подчертая, че това не е нещо, което се диктува от Брюксел, Европейската комисия не идва тук, за да ви нарежда как да направите, как да извършите реформа. Не. Това е нещо, върху, което България има право, но ние предлагаме препоръки, правим своят анализ и след това тези неща се обсъждат с българските власти", заяви Сервоз. По думите му, сред препоръките няма нищо учудващо, защото в тях се говори за няколко въпроса, които са много добре познати на българските власти и България работи върху тях доста време. "Ние регистрираме и напредък по някои от тях, но разбира се напредъкът не е просто достатъчен, за да може реформата да продължи", каза той. "В тези препоръки няма нищо ново, нищо учудващо", заяви Сервоз. По думите му, в момента ЕС е прекалено концентриран във финансови и данъчни въпроси, а е нужно да се фокусира повече върху социалните въпроси и безработицата.

Сред препоръките са страната ни да постигне годишна фискална корекция от 0,5% от БВП за постигане на средносрочната бюджетна цел през 2016 и 2017 г. Да продължи да подобрява събирането на данъци и да вземе мерки за намаляването на размера на неформалната икономика, включително недекларирания труд. До края на 2016 година се препоръчва България да приключи анализа на качеството на активите и тестовете за устойчивост на банките. До края на 2016 година да приключи анализа на счетоводния баланс и тестовете за устойчивост на застрахователните компании, както и анализа на активите на частните пенсионни фондове. България трябва да предприеме необходимите последващи действия в тези три сектора и да продължи да подобрява банковия и небанковия надзор. От ЕК препоръчват също страната ни да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта и по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост или обучение. България трябва да увеличи предоставянето на качествено образование на групите в неравностойно положение, да подобри ефективността на системата на здравеопазване чрез подобряване достъпа и финансирането, както и на здравните резултати. Трябва да бъдат съставени насоки и критерии за определяне на минималната работна заплата, както и да се увеличи обхвата и адекватността на схемата на общия минимален доход. По отношение на съдебната власт от Комисията препоръчват да се реформира правната уредба на несъстоятелността, за да се ускорят процедурите за възстановяване и преструктуриране и да се подобрят ефективността и прозрачността на тези процедури. Да увеличи капацитета на съдилищата по отношение на производствата по несъстоятелност, да укрепи капацитета на Агенцията по обществени поръчки и на възлагащите органи и да подобри планирането и контрола на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

На 18 май Европейската комисия представи своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2016 г., в които излага насоките за икономическата политика на страните-членки за следващите 12—18 месеца. Насоките поставят акцент върху приоритетни реформи за укрепване на възстановяването на икономиките на държавите членки чрез засилване на инвестициите, извършване на структурни реформи и прилагане на фискална отговорност. Препоръките на Европейската комисия се публикуват ежегодно в рамките на Европейския семестър. Те се основават на доклада за България, публикуван през февруари 2016 г., програмата за конвергенция и Националната програма за реформи, както и на резултатите от диалога на Европейската комисия с държавата-членка./Фокус