Европа България Коментари
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
16.01.2018
Предстои провеждането на семинар на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“
09.01.2018
Променена е залата, в която ще проведе семинар на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / България
« назад към списъка 20.05.2016
Мишел Сервоз, ЕК: В Специфичните препоръки на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти


На 18 май Европейската комисия представи своите специфични за всяка държава-членка

Мишел Сервоз, ЕК: В Специфичните препоръки на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 В Специфичните препоръки на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти. Това каза Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" в Представителството на Европейската комисия в България по време на представянето на Специфичните препоръки на Европейската комисия за България (СДП) за 2016 г., предаде репортер на Агенция „Фокус”. "Когато подготвяхме препоръките, взехме в предвид влиянието на един или друг елемент върху съответните сектори. Искам да подчертая, че това не е нещо, което се диктува от Брюксел, Европейската комисия не идва тук, за да ви нарежда как да направите, как да извършите реформа. Не. Това е нещо, върху, което България има право, но ние предлагаме препоръки, правим своят анализ и след това тези неща се обсъждат с българските власти", заяви Сервоз. По думите му, сред препоръките няма нищо учудващо, защото в тях се говори за няколко въпроса, които са много добре познати на българските власти и България работи върху тях доста време. "Ние регистрираме и напредък по някои от тях, но разбира се напредъкът не е просто достатъчен, за да може реформата да продължи", каза той. "В тези препоръки няма нищо ново, нищо учудващо", заяви Сервоз. По думите му, в момента ЕС е прекалено концентриран във финансови и данъчни въпроси, а е нужно да се фокусира повече върху социалните въпроси и безработицата.

Сред препоръките са страната ни да постигне годишна фискална корекция от 0,5% от БВП за постигане на средносрочната бюджетна цел през 2016 и 2017 г. Да продължи да подобрява събирането на данъци и да вземе мерки за намаляването на размера на неформалната икономика, включително недекларирания труд. До края на 2016 година се препоръчва България да приключи анализа на качеството на активите и тестовете за устойчивост на банките. До края на 2016 година да приключи анализа на счетоводния баланс и тестовете за устойчивост на застрахователните компании, както и анализа на активите на частните пенсионни фондове. България трябва да предприеме необходимите последващи действия в тези три сектора и да продължи да подобрява банковия и небанковия надзор. От ЕК препоръчват също страната ни да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта и по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост или обучение. България трябва да увеличи предоставянето на качествено образование на групите в неравностойно положение, да подобри ефективността на системата на здравеопазване чрез подобряване достъпа и финансирането, както и на здравните резултати. Трябва да бъдат съставени насоки и критерии за определяне на минималната работна заплата, както и да се увеличи обхвата и адекватността на схемата на общия минимален доход. По отношение на съдебната власт от Комисията препоръчват да се реформира правната уредба на несъстоятелността, за да се ускорят процедурите за възстановяване и преструктуриране и да се подобрят ефективността и прозрачността на тези процедури. Да увеличи капацитета на съдилищата по отношение на производствата по несъстоятелност, да укрепи капацитета на Агенцията по обществени поръчки и на възлагащите органи и да подобри планирането и контрола на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

На 18 май Европейската комисия представи своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2016 г., в които излага насоките за икономическата политика на страните-членки за следващите 12—18 месеца. Насоките поставят акцент върху приоритетни реформи за укрепване на възстановяването на икономиките на държавите членки чрез засилване на инвестициите, извършване на структурни реформи и прилагане на фискална отговорност. Препоръките на Европейската комисия се публикуват ежегодно в рамките на Европейския семестър. Те се основават на доклада за България, публикуван през февруари 2016 г., програмата за конвергенция и Националната програма за реформи, както и на резултатите от диалога на Европейската комисия с държавата-членка./Фокус