Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / България
« назад към списъка 03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента


Електронният регистър на АОП е разработен през 2004 г. и оттогава не е обновяван

Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Правителството е внесло за обсъждане в Народното събрание редица промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели най-сетне целият процес по провеждането им да стане електронен. Проектът е внесен в деловодството на парламента на 1 август. В него е записано, че ангажиментът на България пред Европейската комисия е да изпълни това изискване до 18 октомври.

Електронният регистър за поръчките е разработен през 2004 г. и оттогава не е обновяван. Така всеки търг е съпроводен от дебели папки с документи, които се пренасят физически. Ако документите са електронни, не само ще се облекчи целият процес, но ще стане и по-прозрачен, тъй като идеята е оценяването и класирането да стават автоматично, а участниците в процеса да си разменят електронни фактури.

Електронната система трябваше да е факт още на 1 юли 2017 г., но изпълнител бе избран едва през януари тази година, припомня "Капитал". Изпълнителят обаче по договор има 36 месеца, които са далеч отвъд крайния срок на Брюксел.

Приетите сега от кабинета промени целят тъкмо въвеждането на изцяло електронен процес.

В мотивите към проекта изрично е посочено, че въпросната платформа трябва да работи към 18 октомври, за да осигури възможност на всички възложители в страната да провеждат и възлагат поръчки изцяло с електронни средства.

Посочва се, че провеждането на електронни обществени поръчки налага в закона да се въведат редица детайли, които регламентират целия процес - в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията, уреждане на отношенията, свързани с ползване на платформата от различни видове потребители и свързването ѝ с други регистри и системи.

Освен това с проекта се предвижда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Уточнява се и кръгът на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на фирмите и до членовете на техните управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Посочва се, че не са създават нови регулаторни режими с промените, нито се засягат съществуващи./Дневник