Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ
01.12.2020
Предстои провеждането на редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / България
« назад към списъка 03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента


Електронният регистър на АОП е разработен през 2004 г. и оттогава не е обновяван

Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Правителството е внесло за обсъждане в Народното събрание редица промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели най-сетне целият процес по провеждането им да стане електронен. Проектът е внесен в деловодството на парламента на 1 август. В него е записано, че ангажиментът на България пред Европейската комисия е да изпълни това изискване до 18 октомври.

Електронният регистър за поръчките е разработен през 2004 г. и оттогава не е обновяван. Така всеки търг е съпроводен от дебели папки с документи, които се пренасят физически. Ако документите са електронни, не само ще се облекчи целият процес, но ще стане и по-прозрачен, тъй като идеята е оценяването и класирането да стават автоматично, а участниците в процеса да си разменят електронни фактури.

Електронната система трябваше да е факт още на 1 юли 2017 г., но изпълнител бе избран едва през януари тази година, припомня "Капитал". Изпълнителят обаче по договор има 36 месеца, които са далеч отвъд крайния срок на Брюксел.

Приетите сега от кабинета промени целят тъкмо въвеждането на изцяло електронен процес.

В мотивите към проекта изрично е посочено, че въпросната платформа трябва да работи към 18 октомври, за да осигури възможност на всички възложители в страната да провеждат и възлагат поръчки изцяло с електронни средства.

Посочва се, че провеждането на електронни обществени поръчки налага в закона да се въведат редица детайли, които регламентират целия процес - в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията, уреждане на отношенията, свързани с ползване на платформата от различни видове потребители и свързването ѝ с други регистри и системи.

Освен това с проекта се предвижда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Уточнява се и кръгът на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на фирмите и до членовете на техните управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Посочва се, че не са създават нови регулаторни режими с промените, нито се засягат съществуващи./Дневник