Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Проекти
« назад към списъка ЦОК-1671-2014-02-19
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ НА ИПАИ ЗА 2014г.


Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

ГРАФИК

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ОБУЧЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ НА ИПАИ ЗА 2014г.

 

Цел на обученията: Изпълнение от Центъра за обучения и квалификация на приети от Управителния съвет на ИПАИ мерки за повишаване квалификацията на членовете на помощните органи на организацията чрез периодични обучения на експертите, ангажирани с дейността на ИПАИ, с цел подобряване капацитета на човешките ресурси.

Период:  март-декември 2014г.

Целева група: Експерти включени в състава на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки на ИПАИ, съгласно предложение на Координатора на проектите на ИПАИ от 18 февруари 2014г., направено съгласно Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 1, СЕСИЯ БУРГАС (понеделник – петък) от 11.08.2014г.-19.09.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 1:Анализ, оценка и превенция на корупционния риск в държавната и общинската администрации. Прилагане на антикорупционни процедури.“

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 90 учебни часа

Място на провеждане на обучението – гр. Бургас, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Анализ и оценка на корупционния риск в държавната и общинската администрации, 40 учебни часа

11.08-28.08.2014г

П.Бакърджиев

7/9

Тема 1: Анализ на корупционния риск в дейностите на администрацията, 10 учебни часа

11.08.2014г./3

12.08.2014г./3

13.08.2014г./3

14.08.2014г./1

П.Бакърджиев

7/9

Тема 2: Оценка на корупционния риск в дейностите на администрацията, 10 учебни часа

14.08.2014г./2

15.08.2014г./3

18.08.2014г./3

19.08.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Тема 3: Диагностичен анализ на корупционните практики в администрацията, определяне на източниците на информация при формиране на оценка и при извършване на анализ, 20 учебни часа

19.08.2014г./1

20.08.2014г./3

21.08.2014г./3

22.08.2014г./3

25.08.2014г./3

26.08.2014г./3

27.08.2014г./3

28.08.2014г./1

П.Бакърджиев

7/9

Модул 2. Превенция на корупционния риск и прилагане на антикорупционни процедури в държавната и общинската администрации, 50 учебни часа

28.08.-19.09.2014г.

М.Кривачка

7/9

Тема 1: Въвеждане на механизми за устойчивото функциониране и непрекъснатото усъвършенстване на механизмите за превенция на корупционния риск и антикорупционните процедури в администрацията, 10 учебни часа

28.08.2014г./2

29.08.2014г./3

01.09.2014г./3

02.09.2014г./2

М.Кривачка

7/9

Тема 2: Изследване на състоянието на ведомствената компетентност, 7 учебни часа

02.09.2014г./1

03.09.2014г./3

04.09.2014г./3

М.Кривачка

7/9

Тема 3: Изследване на състоянието на системата за опазване на служебната и държавна тайна, 7 учебни часа

05.09.2014г./3

08.09.2014г./3

09.09.2014г./1

М.Кривачка

7/9

Тема 4: Изследване на степента на прозрачност в работата на административната структура, 7 учебни часа

09.09.2014г./2

10.09.2014г./3

11.09.2014г./2

М.Кривачка

7/9

Тема 5: Изследване на състоянието на работата по сигнали за корупция и жалби срещу служители на ведомството, 4 учебни часа

11.09.2014г./1

12.09.2014г./3

М.Кривачка

7/9

Тема 6: Изследване на състоянието на отчетността и контрола във ведомството и на състоянието на кадровата мобилност и мотивация, 5 учебни часа

15.09.2014г./3

16.09.2014г./2

М.Кривачка

7/9

Тема 7: Извършване на антикорупционен одит в административната структура, 10 учебни часа

16.09.2014г./1

17.09.2014г./3

18.09.2014г./3

19.09.2014г./3

М.Кривачка

7/9

 

ОБУЧЕНИЕ 1, СЕСИЯ БУРГАС (почивни дни) от 09.08.2014г.-20.09.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 1:Анализ, оценка и превенция на корупционния риск в държавната и общинската администрации. Прилагане на антикорупционни процедури.“

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 90 учебни часа

Място на провеждане на обучението – гр. Бургас, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Анализ и оценка на корупционния риск в държавната и общинската администрации, 40 учебни часа

09.08-24.08.2014г

П.Бакърджиев

8

Тема 1: Анализ на корупционния риск в дейностите на администрацията, 10 учебни часа

09.08.2014г./7

10.08.2014г./3

П.Бакърджиев

8

Тема 2: Оценка на корупционния риск в дейностите на администрацията, 10 учебни часа

10.08.2014г./4

16.08.2014г./6

П.Бакърджиев

8

Тема 3: Диагностичен анализ на корупционните практики в администрацията, определяне на източниците на информация при формиране на оценка и при извършване на анализ, 20 учебни часа

16.08.2014г./1

17.08.2014г./7

23.08.2014г./7

24.08.2014г./5

П.Бакърджиев

8

Модул 2. Превенция на корупционния риск и прилагане на антикорупционни процедури в държавната и общинската администрации, 50 учебни часа

24.08-20.09.2014г

М.Кривачка

8

Тема 1: Въвеждане на механизми за устойчивото функциониране и непрекъснатото усъвършенстване на механизмите за превенция на корупционния риск и антикорупционните процедури в администрацията, 10 учебни часа

24.08.2014г./2

30.08.2014г./7

31.08.2014г./1

М.Кривачка

8

Тема 2: Изследване на състоянието на ведомствената компетентност, 7 учебни часа

31.08.2014г./6

06.09.2014г./1

М.Кривачка

8

Тема 3: Изследване на състоянието на системата за опазване на служебната и държавна тайна, 7 учебни часа

06.09.2014г./6

07.09.2014г./1

М.Кривачка

8

Тема 4: Изследване на степента на прозрачност в работата на административната структура, 7 учебни часа

07.09.2014г./6

13.09.2014г./1

М.Кривачка

8

Тема 5: Изследване на състоянието на работата по сигнали за корупция и жалби срещу служители на ведомството, 4 учебни часа

13.09.2014г./4

М.Кривачка

8

Тема 6: Изследване на състоянието на отчетността и контрола във ведомството и на състоянието на кадровата мобилност и мотивация, 5 учебни часа

13.09.2014г./2

14.09.2014г./3

М.Кривачка

8

Тема 7: Извършване на антикорупционен одит в административната структура, 10 учебни часа

14.09.2014г./4

20.09.2014г./6

М.Кривачка

8

 

 

ОБУЧЕНИЕ 1, СЕСИЯ СОФИЯ от 04.03.2014г.-28.04.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 1:Анализ, оценка и превенция на корупционния риск в държавната и общинската администрации. Прилагане на антикорупционни процедури.“

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 90 учебни часа

Място на провеждане на обучението – гр. София, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Анализ и оценка на корупционния риск в държавната и общинската администрации, 40 учебни часа

04.03-27.03.2014г.

П.Бакърджиев

6

Тема 1: Анализ на корупционния риск в дейностите на администрацията, 10 учебни часа

04.03.2014г./3

06.03.2014г./3

07.03.2014г./3

10.03.2014г./1

П.Бакърджиев

6

Тема 2: Оценка на корупционния риск в дейностите на администрацията, 10 учебни часа

10.03.2014г./2

11.03.2014г./3

13.03.2014г./3

14.03.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Тема 3: Диагностичен анализ на корупционните практики в администрацията, определяне на източниците на информация при формиране на оценка и при извършване на анализ, 20 учебни часа

14.03.2014г./1

17.03.2014г./3

18.03.2014г./3

20.03.2014г./3

21.03.2014г./3

24.03.2014г./3

25.03.2014г./3

27.03.2014г./1

П.Бакърджиев

6

Модул 2. Превенция на корупционния риск и прилагане на антикорупционни процедури в държавната и общинската администрации, 50 учебни часа

27.03-28.04.2014г.

М.Кривачка

6

Тема 1: Въвеждане на механизми за устойчивото функциониране и непрекъснатото усъвършенстване на механизмите за превенция на корупционния риск и антикорупционните процедури в администрацията, 10 учебни часа

27.03.2014г./2

28.03.2014г./3

31.03.2014г./3

01.04.2014г./2

М.Кривачка

6

Тема 2: Изследване на състоянието на ведомствената компетентност, 7 учебни часа

01.04.2014г./1

03.04.2014г./3

04.04.2014г./3

М.Кривачка

6

Тема 3: Изследване на състоянието на системата за опазване на служебната и държавна тайна, 7 учебни часа

07.04.2014г./3

08.04.2014г./3

10.04.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 4: Изследване на степента на прозрачност в работата на административната структура, 7 учебни часа

10.04.2014г./2

11.04.2014г./3

14.04.2014г./2

М.Кривачка

6

Тема 5: Изследване на състоянието на работата по сигнали за корупция и жалби срещу служители на ведомството, 4 учебни часа

14.04.2014г./1

15.04.2014г./3

М.Кривачка

6

Тема 6: Изследване на състоянието на отчетността и контрола във ведомството и на състоянието на кадровата мобилност и мотивация, 5 учебни часа

17.04.2014г./3

22.04.2014г./2

М.Кривачка

6

Тема 7: Извършване на антикорупционен одит в административната структура, 10 учебни часа

22.04.2014г./1

24.04.2014г./3

25.04.2014г./3

28.04.2014г./3

М.Кривачка

6

 

 

ОБУЧЕНИЕ 2, СЕСИЯ БУРГАС (понеделник – петък) от 23.09.2014г.-27.10.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 2: Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България. Мултиплициране на добри практики.“

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 75 учебни часа

Място на провеждане на обучението- гр. Бургас, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Практически и правни проблеми при подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки, 45 учебни часа

23.09-13.10.2014г.

М.Кривачка

7/9

Тема 1: Съществени моменти, често срещани проблеми и грешки при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 20 учебни часа

23.09.2014г./3

24.09.2014г./3

25.09.2014г./3

26.09.2014г./3

29.09.2014г./3

30.09.2014г./3

01.10.2014г./2

М.Кривачка

7/9

Тема 2: Допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите, 10 учебни часа

01.10.2014г./1

02.10.2014г./3

03.10.2014г./3

06.10.2014г./3

М.Кривачка

7/9

Тема 3: Допускани грешки при участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на изпълнителите, 10 учебни часа

07.10.2014г./3

08.10.2014г./3

09.10.2014г./3

10.10.2014г./1

М.Кривачка

7/9

Тема 4: Практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция при осъществяването на последващ контрол върху подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, 5 учебни часа

10.10.2014г./2

13.10.2014г./3

М.Кривачка

7/9

Модул 2. Добри практики при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, 23 учебни часа

14.10-27.10.2014г.

П.Бакърджиев

7/9

Тема 1: Добри практики на българските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 8  учебни часа

14.10.2014г./3

15.10.2014г./3

16.10.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Тема 2: Добри практики на европейските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 10 учебни часа

16.10.2014г./1

17.10.2014г./3

20.10.2014г./3

21.10.2014г./3

П.Бакърджиев

7/9

Тема 3: Спазване на принципите за прозрачност и отчетност при обществените поръчки, установени от европейското и национално законодателство, 5 учебни часа

22.10.2014г./3

23.10.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Модул 3. Задължително съдържание и нормативни изисквания към Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя, 4 учебни часа

23.10.2014г./1

24.10.2014г./3

 

П.Бакърджиев

7/9

Модул 4. Добри и лоши практики при съставянето и приемането на Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя, 3 учебни часа

27.10.2014г./3

 

П.Бакърджиев

7/9

 

ОБУЧЕНИЕ 2, СЕСИЯ БУРГАС (почивни дни) от 21.09.2014г.-25.10.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 2: Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България. Мултиплициране на добри практики.“

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 75 учебни часа

Място на провеждане на обучението- гр. Бургас, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Практически и правни проблеми при подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки, 45 учебни часа

21.09-11.10.2014г.

М.Кривачка

8

Тема 1: Съществени моменти, често срещани проблеми и грешки при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 20 учебни часа

21.09.2014г./7

22.09.2014г./7

27.09.2014г./6

М.Кривачка

8

Тема 2: Допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите, 10 учебни часа

27.09.2014г./1

28.09.2014г./7

04.10.2014г./2

М.Кривачка

8

Тема 3: Допускани грешки при участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на изпълнителите, 10 учебни часа

04.10.2014г./5

05.10.2014г./5

М.Кривачка

8

Тема 4: Практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция при осъществяването на последващ контрол върху подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, 5 учебни часа

05.10.2014г./2

11.10.2014г./3

М.Кривачка

8

Модул 2. Добри практики при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, 23 учебни часа

11.10-25.10.2014г.

П.Бакърджиев

8

Тема 1: Добри практики на българските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 8  учебни часа

11.10.2014г./4

12.10.2014г./4

П.Бакърджиев

8

Тема 2: Добри практики на европейските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 10 учебни часа

12.10.2014г./3

18.10.2014г./7

П.Бакърджиев

8

Тема 3: Спазване на принципите за прозрачност и отчетност при обществените поръчки, установени от европейското и национално законодателство, 5 учебни часа

19.10.2014г./5

П.Бакърджиев

8

Модул 3. Задължително съдържание и нормативни изисквания към Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя, 4 учебни часа

19.10.2014г./2

25.10.2014г./2

 

П.Бакърджиев

8

Модул 4. Добри и лоши практики при съставянето и приемането на Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя, 3 учебни часа

25.10.2014г./3

 

П.Бакърджиев

8

 

ОБУЧЕНИЕ 2, СЕСИЯ СОФИЯ от 29.04.2014г.-16.06.2014г.

ОБУЧЕНИЕ 2: Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки в България. Мултиплициране на добри практики.“

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 75 учебни часа

Място на провеждане на обучението- гр. София, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Практически и правни проблеми при подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки, 45 учебни часа

29.04-30.05.2014г.

М.Кривачка

6

Тема 1: Съществени моменти, често срещани проблеми и грешки при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 20 учебни часа

29.04.2014г./3

08.05.2014г./3

09.05.2014г./3

12.05.2014г./3

13.05.2014г./3

15.05.2014г./3

16.05.2014г./2

М.Кривачка

6

Тема 2: Допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите, 10 учебни часа

16.05.2014г./1

19.05.2014г./3

20.05.2014г./3

22.05.2014г./3

М.Кривачка

6

Тема 3: Допускани грешки при участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на изпълнителите, 10 учебни часа

23.05.2014г./3

26.05.2014г./3

27.05.2014г./3

29.05.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 4: Практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция при осъществяването на последващ контрол върху подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, 5 учебни часа

29.05.2014г./2

30.05.2014г./3

М.Кривачка

6

Модул 2. Добри практики при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, 23 учебни часа

31.05-16.06.2014г.

П.Бакърджиев

6

Тема 1: Добри практики на българските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 8  учебни часа

31.05.2014г./3

02.06.2014г./3

03.06.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Тема 2: Добри практики на европейските възложители при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 10 учебни часа

03.06.2014г./1

05.06.2014г./3

06.06.2014г./3

09.06.2014г./3

П.Бакърджиев

6

Тема 3: Спазване на принципите за прозрачност и отчетност при обществените поръчки, установени от европейското и национално законодателство, 5 учебни часа

10.06.2014г./3

12.06.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Модул 3. Задължително съдържание и нормативни изисквания към Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя, 4 учебни часа

12.06.2014г./1

13.06.2014г./3

П.Бакърджиев

6

Модул 4. Добри и лоши практики при съставянето и приемането на Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложителя, 3 учебни часа

16.06.2014г./3

П.Бакърджиев

6

 

 

ОБУЧЕНИЕ 3, СЕСИЯ БУРГАС (понеделник – петък) от 28.10.2014г.-10.12.2014г.

  ОБУЧЕНИЕ 3Практически проблеми при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Актуални тенденции в правоприлагането и законодателството, регулиращо обществените поръчки. Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Практика по налагането на финансови корекции във връзка с изпълнявани европейски проекти

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 90 учебни часа

Място на провеждане на обучението – гр. Бургас, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки, 10 учебни часа

28.10-31.10.2014г.

П.Бакърджиев

7/9

Тема 1: Промени и тенденции в развитието на европейското законодателство за обществени поръчки, 3 учебни часа

28.10.2014г./3

 

П.Бакърджиев

7/9

Тема 2: Тенденции в развитието на националното законодателство за обществени поръчки, 2 учебни часа

29.10.2014г./2

 

П.Бакърджиев

7/9

Тема 3: Очаквани промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 2 учебни часа

30.10.2014г./2

 

П.Бакърджиев

7/9

Тема 4: Практика на Агенцията по обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол, 3 учебни часа

31.10.2014г./3

 

П.Бакърджиев

7/9

Модул 2. Актуални тенденции в практиката на КЗК и ВАС при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки, 45 учебни часа

03.11-21.11.2014г.

М.Кривачка

7/9

Тема 1: Процедури, които не подлежат на обжалване пред КЗК, 1 учебен час

03.11.2014г./1

 

М.Кривачка

7/9

Тема 2: Правосубектност на лицата, които могат да обжалват актове, действие или бездействие на възложителя, 1 учебен час

03.11.2014г./1

 

М.Кривачка

7/9

Тема 3: Срокове и основания за обжалване на решенията за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 5 учебни часа

03.11.2014г./1

04.11.2014г./3

05.11.2014г./1

М.Кривачка

7/9

Тема 4: Казуси от практиката на КЗК и ВАС свързани с решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на възложителя, 10 учебни часа

05.11.2014г./2

06.11.2014г./3

07.11.2014г./3

10.11.2014г./2

М.Кривачка

7/9

Тема 5: Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 14 учебни часа

10.11.2014г./1

11.11.2014г./3

12.11.2014г./3

13.11.2014г./3

14.11.2014г./3

17.11.2014г./1

М.Кривачка

7/9

Тема 6: Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с липса на мотиви при присъждане на точките и грешно присъдени точки от комисията на възложителя, 7 учебни часа

17.11.2014г./2

18.11.2014г./3

19.11.2014г./2

М.Кривачка

7/9

Тема 7: Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на КЗК и ВАС, 4 учебни часа

19.11.2014г./1

20.11.2014г./3

М.Кривачка

7/9

Тема 8: Временни мерки по ЗОП — допускане, обезпечение, обжалване, 3 учебни часа

21.11.2014г./3

М.Кривачка

7/9

Модул 3. Актуални тенденции в практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки, 10 учебни часа

24.11-27.11.2014г.

П.Бакърджиев

7/9

Тема 1: Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки, констатирани от Съда на Европейския съюз в Люксембург, 2 учебни часа

24.11.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Тема 2: Казуси от практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 5 учебни часа

25.11.2014г./3

26.11.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Тема 3: Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, 3 учебни часа

27.11.2014г./3

П.Бакърджиев

7/9

Модул 4. Конфликт на интереси, според приложимото национално и европейско законодателство, 5 учебни часа

28.11-01.12.2014г.

П.Бакърджиев

7/9

Тема 1: Дефиниране на понятието „конфликт на интереси“; Конфликт на интереси и корупция, 1 учебен час

28.11.2014г./1

П.Бакърджиев

7/9

Тема 2: Превенция на конфликта на интереси, 2 учебни часа

28.11.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Тема 3: Действия при установяване на конфликт на интереси. Последици., 2 учебни часа

01.12.2014г./2

П.Бакърджиев

7/9

Модул 5. Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, съобразно Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от ЕК, на разходите, финансирани от ЕС и съгласно принципа на споделено управление, 20 учебни часа

02.12-10.12.2014г.

М.Кривачка

7/9

Тема 1: Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с налагането на финансови корекции, съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, 10 учебни часа

02.12.2014г./3

03.12.2014г./3

04.12.2014г./3

05.12.2014г./1

М.Кривачка

7/9

Тема 2: Актуални тенденции в практиката на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с налагането или с отмяната на финансови корекции, наложени съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, 10 учебни часа

05.12.2014г./2

08.12.2014г./3

09.12.2014г./3

10.12.2014г./2

М.Кривачка

7/9

 

ОБУЧЕНИЕ 3, СЕСИЯ БУРГАС (почивни дни) от 26.10.2014г.-14.12.2014г.

  ОБУЧЕНИЕ 3Практически проблеми при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Актуални тенденции в правоприлагането и законодателството, регулиращо обществените поръчки. Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Практика по налагането на финансови корекции във връзка с изпълнявани европейски проекти

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 90 учебни часа

Място на провеждане на обучението – гр. Бургас, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки, 10 учебни часа

26.10-01.11.2014г.

П.Бакърджиев

8

Тема 1: Промени и тенденции в развитието на европейското законодателство за обществени поръчки, 3 учебни часа

26.10.2014г./3

 

П.Бакърджиев

8

Тема 2: Тенденции в развитието на националното законодателство за обществени поръчки, 2 учебни часа

26.10.2014г./2

 

П.Бакърджиев

8

Тема 3: Очаквани промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 2 учебни часа

26.10.2014г./2

 

П.Бакърджиев

8

Тема 4: Практика на Агенцията по обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол, 3 учебни часа

01.11.2014г./3

 

П.Бакърджиев

8

Модул 2. Актуални тенденции в практиката на КЗК и ВАС при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки, 45 учебни часа

01.11-22.11.2014г.

М.Кривачка

8

Тема 1: Процедури, които не подлежат на обжалване пред КЗК, 1 учебен час

01.11.2014г./1

 

М.Кривачка

8

Тема 2: Правосубектност на лицата, които могат да обжалват актове, действие или бездействие на възложителя, 1 учебен час

01.11.2014г./1

 

М.Кривачка

8

Тема 3: Срокове и основания за обжалване на решенията за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 5 учебни часа

01.11.2014г./2

02.11.2014г./3

М.Кривачка

8

Тема 4: Казуси от практиката на КЗК и ВАС свързани с решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на възложителя, 10 учебни часа

02.11.2014г./4

08.11.2014г./6

М.Кривачка

8

Тема 5: Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 14 учебни часа

08.11.2014г./1

09.11.2014г./7

15.11.2014г./6

М.Кривачка

8

Тема 6: Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с липса на мотиви при присъждане на точките и грешно присъдени точки от комисията на възложителя, 7 учебни часа

16.11.2014г./7

М.Кривачка

8

Тема 7: Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на КЗК и ВАС, 4 учебни часа

22.11.2014г./4

М.Кривачка

8

Тема 8: Временни мерки по ЗОП — допускане, обезпечение, обжалване, 3 учебни часа

22.11.2014г./3

М.Кривачка

8

Модул 3. Актуални тенденции в практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки, 10 учебни часа

23.11-29.11.2014г.

П.Бакърджиев

8

Тема 1: Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки, констатирани от Съда на Европейския съюз в Люксембург, 2 учебни часа

23.11.2014г./2

П.Бакърджиев

8

Тема 2: Казуси от практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 5 учебни часа

23.11.2014г./5

П.Бакърджиев

8

Тема 3: Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, 3 учебни часа

29.11.2014г./3

П.Бакърджиев

8

Модул 4. Конфликт на интереси, според приложимото национално и европейско законодателство, 5 учебни часа

29.11-30.11.2014г.

П.Бакърджиев

8

Тема 1: Дефиниране на понятието „конфликт на интереси“; Конфликт на интереси и корупция, 1 учебен час

29.11.2014г./1

П.Бакърджиев

8

Тема 2: Превенция на конфликта на интереси, 2 учебни часа

29.11.2014г./2

П.Бакърджиев

8

Тема 3: Действия при установяване на конфликт на интереси. Последици., 2 учебни часа

30.11.2014г./2

П.Бакърджиев

8

Модул 5. Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, съобразно Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от ЕК, на разходите, финансирани от ЕС и съгласно принципа на споделено управление, 20 учебни часа

30.11-14.12.2014г.

М.Кривачка

8

Тема 1: Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с налагането на финансови корекции, съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, 10 учебни часа

30.11.2014г./5

06.12.2014г./5

М.Кривачка

8

Тема 2: Актуални тенденции в практиката на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с налагането или с отмяната на финансови корекции, наложени съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, 10 учебни часа

07.12.2014г./5

14.12.2014г./5

М.Кривачка

8

 

ОБУЧЕНИЕ 3, СЕСИЯ СОФИЯ от 17.06.2014г.-08.08.2014г.

  ОБУЧЕНИЕ 3Практически проблеми при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Актуални тенденции в правоприлагането и законодателството, регулиращо обществените поръчки. Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Практика по налагането на финансови корекции във връзка с изпълнявани европейски проекти

Форма на обучението – семинар                                                          Продължителност на обучението: 90 учебни часа

Място на провеждане на обучението – гр. София, конферентната зала в офиса на ИПАИ

 

Модул / тема

Дата/часове

лектор

обучаеми

Модул 1. Актуални тенденции в законодателството за обществените поръчки. Практика на Агенцията по обществени поръчки, 10 учебни часа

17.06-23.06.2014г.

П.Бакърджиев

6

Тема 1: Промени и тенденции в развитието на европейското законодателство за обществени поръчки, 3 учебни часа

17.06.2014г./3

П.Бакърджиев

6

Тема 2: Тенденции в развитието на националното законодателство за обществени поръчки, 2 учебни часа

19.06.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Тема 3: Очаквани промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 2 учебни часа

20.06.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Тема 4: Практика на Агенцията по обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол, 3 учебни часа

23.06.2014г./3

П.Бакърджиев

6

Модул 2. Актуални тенденции в практиката на КЗК и ВАС при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки, 45 учебни часа

24.06-18.07.2014г.

М.Кривачка

6

Тема 1: Процедури, които не подлежат на обжалване пред КЗК, 1 учебен час

24.06.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 2: Правосубектност на лицата, които могат да обжалват актове, действие или бездействие на възложителя, 1 учебен час

24.06.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 3: Срокове и основания за обжалване на решенията за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 5 учебни часа

24.06.2014г./1

26.06.2014г./3

27.06.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 4: Казуси от практиката на КЗК и ВАС свързани с решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на възложителя, 10 учебни часа

27.06.2014г./2

30.06.2014г./3

01.07.2014г./3

03.07.2014г./2

М.Кривачка

6

Тема 5: Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 14 учебни часа

03.07.2014г./1

04.07.2014г./3

07.07.2014г./3

08.07.2014г./3

10.07.2014г./3

11.07.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 6: Казуси от практиката на КЗК и ВАС, свързани с липса на мотиви при присъждане на точките и грешно присъдени точки от комисията на възложителя, 7 учебни часа

11.07.2014г./2

14.07.2014г./3

15.07.2014г./2

М.Кривачка

6

Тема 7: Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на КЗК и ВАС, 4 учебни часа

15.07.2014г./1

17.07.2014г./3

М.Кривачка

6

Тема 8: Временни мерки по ЗОП — допускане, обезпечение, обжалване, 3 учебни часа

18.07.2014г./3

М.Кривачка

6

Модул 3. Актуални тенденции в практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург при разглеждане на спорове, свързани с обществените поръчки, 10 учебни часа

21.07-25.07.2014г.

П.Бакърджиев

6

Тема 1: Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки, констатирани от Съда на Европейския съюз в Люксембург, 2 учебни часа

21.07.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Тема 2: Казуси от практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, свързани с актове на възложителя в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 5 учебни часа

21.07.2014г./1

22.07.2014г./3

24.07.2014г./1

П.Бакърджиев

6

Тема 3: Съществени и несъществени нарушения при обществените поръчки според практиката на Съда на Европейския съюз в Люксембург, 3 учебни часа

24.07.2014г./2

25.07.2014г./1

П.Бакърджиев

6

Модул 4. Конфликт на интереси, според приложимото национално и европейско законодателство, 5 учебни часа

25.07-28.07.2014г.

П.Бакърджиев

6

Тема 1: Дефиниране на понятието „конфликт на интереси“; Конфликт на интереси и корупция, 1 учебен час

25.07.2014г./1

П.Бакърджиев

6

Тема 2: Превенция на конфликта на интереси, 2 учебни часа

25.07.2014г./1

28.07.2014г./1

П.Бакърджиев

6

Тема 3: Действия при установяване на конфликт на интереси. Последици., 2 учебни часа

28.07.2014г./2

П.Бакърджиев

6

Модул 5. Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, съобразно Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от ЕК, на разходите, финансирани от ЕС и съгласно принципа на споделено управление, 20 учебни часа

29.07-08.08.2014г.

М.Кривачка

6

Тема 1: Практика на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с налагането на финансови корекции, съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, 10 учебни часа

29.07.2014г./3

31.07.2014г./3

01.08.2014г./3

04.08.2014г./1

М.Кривачка

6

Тема 2: Актуални тенденции в практиката на Управляващите програми на ЕС български органи, свързана с налагането или с отмяната на финансови корекции, наложени съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за рибарство, 10 учебни часа

04.08.2014г./2

05.08.2014г./3

07.08.2014г./3

08.08.2014г./2

М.Кривачка

6

 

Основна цел на предвидените и посочени по-горе предложени за провеждане от Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ три обучения е получаването на знания свързани с ключовите компетенции на членовете на помощните органи и обвързаността на личните цели на експертите, включени в състава им, с целите на организацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на функциите и задачите на Експертния съвет, Експертната комисия, Центъра за национално сътрудничество, Центъра за международна дейност и Центъра за наблюдение на обществените поръчки, от там и целите и задачите на ИПАИ.

Предложението на Центъра за обучение и квалификация е съобразено с Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г. Основният резултат от обучението е чрез използването на специфична методология и дидактични подходи за обучение, да бъдат придобити нови, полезни и трайни знания от експертите, свързани с увеличаването на техните ключови компетенции. Тези ключови компетенции са взаимно зависими, а акцентът във всеки отделен случай ще бъде основан на критично мислене, креативност, творчество, инициативност, решаване на проблеми и/или задачи, управление на риска и вземане на решения. Освен придобиване на ключови умения от целевата група, се предвижда обученията и тяхната периодичност да предоставят референтна рамка за подкрепа на политиката за широко достъпно и отворено образование и обучение, през целия живот на личността. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите, използване на ролеви игри и разглеждане на различни казуси свързани с тематиката.

Обученията предложени от Центъра за обучение и квалификация ще бъдат с продължителност съобразно Графика, посочен по-горе, изготвен от ръководителя на Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ. Обученията ще бъдат проведени в конферентните зали на ИПАИ в гр. София и в гр. Бургас с цел да бъде постигнат максимален ефект и с оглед пестене на финансов ресурс за наем на зали. В обученията са включени експерти, предложени от ръководителите на помощните органи на ИПАИ, а предложението за това е формулирано от координатора на проектите на ИПАИ. Експертите са разделени в четири групи обучаеми – една група от 6 експерта за провеждане на обученията в гр. София и три групи за провеждане на обученията по график в гр. Бургас– сутрин в делничните дни – 7 експерта, вечер в делничните дни – 9 експерта и в почивните дни за 8 експерта, които са ангажирани със служебни задължения в делничните дни, съобразно интереса им за включване в съответното обучение и възможността за посещаване на предвидените лекции.

В изпълнение на Решение №2 на УС на ИПАИ обективирано в Протокол № 45/13.02.2014г. Центърът за обучение и квалификация на ИПАИ изготви проект на учебна програма, във връзка със всяко обучение, както и проект на план за разпределение по теми и часове, освен това са изготвени проекти на списъци на обучаемите, съобразени с конкретното обучение, сесията на провеждане и съответната група обучаеми. Според направеното по-горе предложение за График, срока за изпълнение на предвидените обучения започва да тече от 04.03.2014г., съобразно утвърдения график за провеждането. Срокът за изпълнение приключва на 14.12.2014г. с подписване на двустранен констативен протокол между Центъра за обучение и квалификация и Председателя на УС, в който се обективира изпълнението на съответните обучения. С цел устойчивост и с оглед постигане на непрекъснато повишаване на нивото на знания и умения на експертите на организацията, предлагам като ръководител на Центъра за обучение и квалификация на ИПАИ, обученията да бъдат провеждани всяка година.

 

Център за обучение и квалификация, Милана Кривачка, председател

19 февруари 2014г., гр. София