Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
12.02.2022
Има нарушения при обществените поръчки в "Напоителни системи"
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки? виж всички
час пик
31.01.2022
Кои са лошите практики при възлагането на търгове от болниците
28.01.2022
Как се заобикалят обществени поръчки в здравеопазването виж всички
съобщения
08.03.2022
Предстои редовно заседание на УС на ИПАИ
05.10.2021
Предстои провеждането на заключително годишно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
18.02.2022
Остроумия по темата има ли калинка начело на Агенцията по обществените поръчки
18.11.2021
Финансовият министър иска реформа на закона за обществените поръчки виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / Европа
« назад към списъка 06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки


Докато ЕП иска опростяване на системата на обществените поръчки, България отново усложни правилата за тяхното възлагане, заради неспиращите злоупотреби и безспорната корупция в сектора (обобщението е на ИПАИ).

ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Европейският парламент призова за по-добро прилагане и използване на критериите за качество при обществените поръчки, съобщиха от пресцентъра на законодателния орган.

Евродепутатите одобриха доклад за обществените поръчки на пленарно заседание с 534 гласа "за", 54 "против" и 15 "въздържал се".

Парламентът изразява дълбоко разочарование от скоростта, с която държавите членки транспонираха директивите за обществените поръчки от 2014 г., както и от многобройните закъснения и настоява процесът по транспониране да завърши бързо, без повече забавяне.

Депутатите искат от Европейската комисия да улесни използването на ръководствата и другите инструменти, които подпомагат държавите членки при прилагането на рамката за обществени поръчки.

Парламентът приветства факта, че много държави от ЕС са приели разпоредби за използването на критерии за качество (включително най-добро съотношение цена - качество) и насърчава тяхното систематично прилагане.

При вземането на решения за покупка възлагащите органи следва да прилагат и други критерии, а не единствено цената или икономическата ефективност, като вземат под внимание качествени, екологични и/или социални аспекти и да имат предвид цялостния жизнен цикъл на продуктите, включително тяхното въздействие върху околната среда, се казва в доклада.

Парламентът също така насърчава възлагащите органи да си сътрудничат с участниците на пазара, за да разработват новаторски методологии, продукти, произведения или услуги, които все още не съществуват.

"Над 250 000 публични органа в ЕС изразходват около 14% от БВП, т.е. почти 2 трилиона евро годишно за закупуване на услуги, строителни дейности и доставки", заяви Карлуш Куелю (ЕНП, Португалия), докладчик от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Специфичните препоръки на евродепутатите към ЕК и страните членки включват:

    - да анализират и докладват причините за прекомерното използване на най-ниската цена като първичен критерий за възлагане в редица държави от ЕС, които не отчитат качеството, устойчивостта и социалното приобщаване;

   - да използват иновативни обществени поръчки за постигане на интелигентен, екологичен и приобщаващ растеж и за укрепване на кръговата икономика; Членовете на ЕП подчертават новите възможности, предлагани от директивите за обществените поръчки, по отношение на повторно използвани, ремонтирани, реновирани и рециклирани стоки и услуги и други устойчиви и ресурсно ефективни продукти и решения;

    - да подпомагат участието на МСП в търговете, например чрез задължително разделяне на партиди, когато това е възможно, или чрез ограничаване на оборота, необходим за участие в тръжна процедура (разделянето на договорите на партиди насърчава конкуренцията на пазара и избягва риска от еднолични търгове, зависимостта на доставчиците, се отбелязва в доклада); трябва да се разработят консултантски услуги и обучение за МСП, за да се подобри тяхното участие в тръжните процедури;

   - да се стремят към бърза дигитализация на процедурите и въвеждането на електронни процеси за всички основни етапи, а именно от уведомяване, достъп до тръжни процедури и представяне до оценка, възлагане на поръчки, поръчване, фактуриране и плащане;

   -  да приемат национални стратегии за модернизиране на националните системи за обществени поръчки и повишаване на тяхната ефективност;

   - да увеличат съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, включително трансграничните, за което преразгледаните правила на ЕС предлагат улеснения;

  -  да използват икономически ефективни инструменти за управление на договори, за подобряване на прозрачността, целостта и данните, както и за по-добро управление на обществените поръчки, като регистри на договори;

  -  да осигурят оперативна съвместимост на закупените стоки и услуги и да се избегне блокирането на доставчиците;

 -   да разработят национални планове за професионализиране, като обръщат внимание на всички нива на публичната администрация, а също и на критерии за качество като социални и екологични критерии;

 -   да приемат европейски етичен кодекс за обществените поръчки за различните участници в процеса на възлагане на обществени поръчки;

 -   да насърчават университетите да продължат да развиват университетски курсове в сферата на европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Докладът е отговор на ЕП на две съобщения и препоръка на ЕК от 3 октомври 2017 г. за обществените поръчки. Според Комисията 55% от процедурите за възлагане на обществени поръчки все още използват най-ниската цена като единствен критерий за възлагане, вместо например за стратегически социални и екологични критерии./Източник – Нюз Бг