Европа България Коментари
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
22.03.2018
Поддръжката на оградата по границата ще се извършва без обществени поръчки
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
06.08.2018
Съобщение за предстоящо заседание на УС на ИПАИ
09.07.2018
ЦОК организира семинар-обучение на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на туризма“ в гр. Бургас виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
23.03.2018
Предварителна информация за промените във връзка с Общия регламент за защита на личните данни
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / България
« назад към списъка 20.05.2016
ЕК отново ни пришпорва за реформи


Социалните проблеми не се решават само със закони, а с работа на терен, твърди евроексперт

ЕК отново ни пришпорва за реформи
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 България прави реформи, но много се размотава със сроковете и всичко става много бавно. Това стана ясно от изказвания на представители на Европейската комисия по време на представянето на специфичните препоръки на Брюксел за страната за 2016 г.

В сряда комисията обяви, че България е изпълнила само една от петте миналогодишни препоръки – училищната реформа.

Четири нови/стари препоръки за 2016 г.

Затова и за 2016 г. са отправени нови/стари четири препоръки, адресиращи проблеми, които стоят от години.

Въпреки че Брюксел регистрира известен напредък в борбата с данъчните измами, оттам настояват да се подобри събираемостта на данъците и да се намали делът на сивата икономика. Дефицитът трябва да се свие с 0.5 процентни пункта до 2017 г.

Второто изискване на ЕК е успешно приключване на прегледа на активите на банките, пенсионните фондове и балансите на застрахователите до края на годината. Освен това трябва да се вземат мерки за засилване на банковия и небанковия надзор.

Третият, силен акцент в препоръките през 2016 г. е сложен върху социалните проблеми и здравеопазването. Изискват се специални социални услуги за дългосрочно безработните и младежите без препитание и подобряване на образователните услуги за ромите. Брюксел очаква правителството заедно със социалните партньори да уточни критериите за определяне на минималната работна заплата.

Четвъртата препоръка също се повтаря от години – подобряване на процедурите по търговска несъстоятелност и укрепване на капацитета на съдебната власт в тази посока.

Нов акцент за 2016 г. са и системните нередности в процедурите за обществените поръчки - липса на административен капацитет, неефективни контролни механизми и постоянни съдебни жалби срещу търговете. Препоръката се прави въпреки приетия нов Закон за обществените поръчки.

ЕК: Няма нищо ново

"В препоръките на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти и България работи върху тях от доста време", коментира Мишел Сервоз, ръководител на генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" в ЕК. По думите му реформите действително отнемат много време, но те трябва да бъдат ускорени, за да се постигнат набелязаните цели.

"Ние регистрираме и напредък по някои от тях, но, разбира се, напредъкът не е достатъчен, за да може реформата да продължи", каза още Сервоз.

Експертът акцентира, че решаването на социалните проблеми и особено проблемите на ромите не става само със законодателни промени, а трябва и много работа на терен.

Сервоз призна, че в момента ЕС е прекалено концентриран във финансови и данъчни въпроси, а е нужно да се фокусира повече върху социалните въпроси и безработицата.

Младежката безработица намалява много бавно

"България е с високи за средните европейски нива на млади хора, които нито са регистрирани в образователната система, нито като работещи. За тях трябва да се предприемат мерки да се върнат обратно било в образователната система, било на трудовия пазар", заяви Сервоз.

Той добави, че по отношение на безработицата при младите у нас има известно подобрение, но тя намалява много бавно.

МТСП: Има много програми за хора без препитание

В отговор Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в социалното министерство, отчете, че са налице редица програми за подпомагане на безработните младежи, дълготрайно безработните и другите уязвими групи на пазара на труда. Ще стартират ателиета за безработни, а също и нова програма от 5 млн. лв. за младежи без препитание и безработни над 6 месеца. Ще бъдат отпуснати нови 48 000 ваучера за обучение на заети, а 23 000 младежи ще бъдат наети по Оперативна програма "Човешки ресурси". В момента се тества аутсорсване на услуги по заетостта.

МФ: Не е вярно, че България е провела само една реформа

Финансовото министерство също не е съгласно с интерпретациите, че България е провела само една от пет препоръчани от Европейската комисия (ЕК) реформи през миналата година.

"След излизането на доклада на ЕК се създаде впечатление, че правителството не се е справило с нито една от препоръките, които да отправени в рамките на предходния европейски семестър, с изключение на една. Реално по всички направени препоръки са предприети действия, стартирани са реформи. Проблемът е, че въпросите са сложни, изискват комплексни действия и тяхното изпълнение ще отнеме повече от една година. Така че ние благодарим, че тези препоръки, които бяха посочени в рамките на предходния европейски семестър, намират отражение и за този, така че да ни се даде възможност да направим тези важни реформи и промени, които сме стартирали, за да могат да бъдат решени макроикономическите дисбаланси", заяви зам.-министърът на финансите Карина Караиванова./Медиапул