Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / България
« назад към списъка 20.05.2016
ЕК отново ни пришпорва за реформи


Социалните проблеми не се решават само със закони, а с работа на терен, твърди евроексперт

ЕК отново ни пришпорва за реформи
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 България прави реформи, но много се размотава със сроковете и всичко става много бавно. Това стана ясно от изказвания на представители на Европейската комисия по време на представянето на специфичните препоръки на Брюксел за страната за 2016 г.

В сряда комисията обяви, че България е изпълнила само една от петте миналогодишни препоръки – училищната реформа.

Четири нови/стари препоръки за 2016 г.

Затова и за 2016 г. са отправени нови/стари четири препоръки, адресиращи проблеми, които стоят от години.

Въпреки че Брюксел регистрира известен напредък в борбата с данъчните измами, оттам настояват да се подобри събираемостта на данъците и да се намали делът на сивата икономика. Дефицитът трябва да се свие с 0.5 процентни пункта до 2017 г.

Второто изискване на ЕК е успешно приключване на прегледа на активите на банките, пенсионните фондове и балансите на застрахователите до края на годината. Освен това трябва да се вземат мерки за засилване на банковия и небанковия надзор.

Третият, силен акцент в препоръките през 2016 г. е сложен върху социалните проблеми и здравеопазването. Изискват се специални социални услуги за дългосрочно безработните и младежите без препитание и подобряване на образователните услуги за ромите. Брюксел очаква правителството заедно със социалните партньори да уточни критериите за определяне на минималната работна заплата.

Четвъртата препоръка също се повтаря от години – подобряване на процедурите по търговска несъстоятелност и укрепване на капацитета на съдебната власт в тази посока.

Нов акцент за 2016 г. са и системните нередности в процедурите за обществените поръчки - липса на административен капацитет, неефективни контролни механизми и постоянни съдебни жалби срещу търговете. Препоръката се прави въпреки приетия нов Закон за обществените поръчки.

ЕК: Няма нищо ново

"В препоръките на ЕК за България няма нищо учудващо и ново, това са въпроси, добре познати на българските власти и България работи върху тях от доста време", коментира Мишел Сервоз, ръководител на генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" в ЕК. По думите му реформите действително отнемат много време, но те трябва да бъдат ускорени, за да се постигнат набелязаните цели.

"Ние регистрираме и напредък по някои от тях, но, разбира се, напредъкът не е достатъчен, за да може реформата да продължи", каза още Сервоз.

Експертът акцентира, че решаването на социалните проблеми и особено проблемите на ромите не става само със законодателни промени, а трябва и много работа на терен.

Сервоз призна, че в момента ЕС е прекалено концентриран във финансови и данъчни въпроси, а е нужно да се фокусира повече върху социалните въпроси и безработицата.

Младежката безработица намалява много бавно

"България е с високи за средните европейски нива на млади хора, които нито са регистрирани в образователната система, нито като работещи. За тях трябва да се предприемат мерки да се върнат обратно било в образователната система, било на трудовия пазар", заяви Сервоз.

Той добави, че по отношение на безработицата при младите у нас има известно подобрение, но тя намалява много бавно.

МТСП: Има много програми за хора без препитание

В отговор Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в социалното министерство, отчете, че са налице редица програми за подпомагане на безработните младежи, дълготрайно безработните и другите уязвими групи на пазара на труда. Ще стартират ателиета за безработни, а също и нова програма от 5 млн. лв. за младежи без препитание и безработни над 6 месеца. Ще бъдат отпуснати нови 48 000 ваучера за обучение на заети, а 23 000 младежи ще бъдат наети по Оперативна програма "Човешки ресурси". В момента се тества аутсорсване на услуги по заетостта.

МФ: Не е вярно, че България е провела само една реформа

Финансовото министерство също не е съгласно с интерпретациите, че България е провела само една от пет препоръчани от Европейската комисия (ЕК) реформи през миналата година.

"След излизането на доклада на ЕК се създаде впечатление, че правителството не се е справило с нито една от препоръките, които да отправени в рамките на предходния европейски семестър, с изключение на една. Реално по всички направени препоръки са предприети действия, стартирани са реформи. Проблемът е, че въпросите са сложни, изискват комплексни действия и тяхното изпълнение ще отнеме повече от една година. Така че ние благодарим, че тези препоръки, които бяха посочени в рамките на предходния европейски семестър, намират отражение и за този, така че да ни се даде възможност да направим тези важни реформи и промени, които сме стартирали, за да могат да бъдат решени макроикономическите дисбаланси", заяви зам.-министърът на финансите Карина Караиванова./Медиапул