Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЧАС ПИК / Скандално
« назад към списъка 13.03.2014
ДВЕ МИНИСТЕРСТВА СЕ СЪДЯТ ЗАРАДИ АСОЦИАЦИЯТА НА ПАРКОВЕТЕ


Абсурдна ситуация, продължаваща вече 11 години, възниква благодарение на бездействието и безсилието на държавните институции.

ДВЕ МИНИСТЕРСТВА СЕ СЪДЯТ ЗАРАДИ АСОЦИАЦИЯТА НА ПАРКОВЕТЕ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

От 2008 г. насам сдружение „Асоциация на парковете в България” е завело 14 дела срещу Министерство на околна среда и водите.

Това става ясно от писмо до Национална гражданска коалиция „Природата за хората”, получено по Закона за достъп до обществена информация. Сдружение „Асоциация на парковете в България” с председател Тома Белев е учредено през 2003 г. от Дирекциите на девет държавни природни парка, които са създадени с постановления на Министерски съвет.

От предоставената от МОСВ информация става ясно, че всъщност Дирекциите на парковете, които са държавни структури на бюджетна издръжка към Министерство на земеделието и храните, съдят държавата в лицето на Министерство на околна среда и водите.

Тази абсурдна ситуация, продължаваща вече 11 години, е благодарение на бездействието и безсилието на държавните институции.

За всичките тези години МОСВ не е изпратило нито един сигнал до Министерство на земеделието или до други компетентните органи, с което да поиска прекратяване на тази порочна практика, структурите на едно министерство да съдят друго. Още по-учудващо е , че МОСВ мълчи безропотно и се явява по всички дела. Същевременно Асоциация на парковете в България участва в десетки конкурси и печели поръчки от същото това Министерство на околната среда и водите.

Представете си, че заместник-министрите, подобно на колегите си държавни чиновници от „Асоциация на парковете в България”, си създадат асоциация на „Заместник-министрите в България“, с която да участват в усвояване на евро проекти да получават пари за тях и същевременно да водят съдебни дела срещу актове на Министерски съвет, обясняват от коалицията „Природата за хората и регионите”.

Общо водените дела от „Асоциация на парковете в България” срещу различни министерства и държавни институции са над 47.

Безобразието става още по-голямо и от факта, че сдружение „Асоциация на парковете в България” от почти шест години е с нелегитимно управление. Цялата дейност на Сдружението, включително и участието им в обществени поръчки и усвояване на средства по еврофондове е в противоречие на българското законодателство. Това се прикрива от председателя на сдружението Тома Белев и от членовете на Управителния съвет – Михаил Михайлов, Юлия Тумбаркова, Иван Иванов и Милко Белберов.

От 2008 г. насам всички членове са нелегитимни, не само поради факта, че мандатът им е изтекъл преди шест години, но и че са освободени от постовете Директори на природни паркове (с изключение на Юлия Тумбаркова) и нямат законно основание да участват в управлението на „Асоциация на природните паркове в България“.

Вписването на Тома Белев като председател на Управителния съвет на Асоциацията, освен че е извършено в противоречие на закона, е и в нарушение на устава на организацията.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава, Председателят на управителният съвет е член на Управителният съвет, а Тома Белев не е член, а само представляващ Дирекцията на парк „Витоша“. Това нарушение на устава обяснява защо няколко години след прекратяване на правомощията му като Директор на ДПП „Витоша“, все още представлява една организация, към която няма вече никакво отношение. От 2008 г. насам членовете на УС съзнателно са бездействали и заблуждавали обществото и институциите, че представляват легитимно Сдружението, като не свиквали Общо събрание и не са отразили необходимите промените в ръководството на сдружение „Асоциация на парковете”. Това е нарушение на Закона и Устава на Сдружението.

Предисторията:

На 13 март 2003 г. Софийския градски съд, фирмено отделение с Решение № 1 регистрира сдружение с наименование „Асоциация на парковете в България”. Учредители са:

- ДПП „Витоша” – представлявано от инж. Тома Георгиев Белев;

- ДПП „Русенски Лом” – представлявано от инж. Милко Сотиров Белберов;

- ДПП „Рилски манастир” – представлявано от инж. Михаил Борисов Михайлов;

- ДПП „Златни пясъци” – Представлявано то инж. Юлия Димитрова Тумбаркова;

- ДПП „Сините камъни” – представлявано от инж. Иван Йорданов Иванов;

- ДПП „Персина” – представлявано от Ана Пейзанова;

- ДПП „Врачански Балкан” – представлявано от инж. Николай Ненчев;

- ДПП „Шуменско плато” – представлявано от инж. Дарина Николаева;

- ДПП „Странджа” – представлявано от Стефан Златаров.

От решението на съда става ясно, че учредители на „Асоциацията на парковете“ не са физическите лица, а Дирекциите на девет държавни природни парка, които са на бюджетна издръжка към Изпълнителна агенция по горите. Към тогавашния момент – 2003 г., изброените по-горе физически лица са Директорите на природните паркове.

Съгласно цитираното по-горе Решение № 1 и съгласно Устава, членове на Управителния съвет са ДПП „Витоша”, представено от Тома Белев, ДПП „Русенски Лом”, представено от Милко Белберов, ДПП „Рилски манастир”, представено от Михаил Михайлов, ДПП „Златни пясъци”, представено от Юлия Тумбаркова и ДПП „Сините камъни”, представено от Иван Иванов и се вписва като председател на Управителния съвет – Тома Георгиев Белев.

От учредяването си през 2003 г. „Асоциация на парковете в България” е използвана като инструмент за натиск и реализиране на частни интереси в областта на опазване на околната среда, законодателството, печелене на обществени поръчки, включително и налагане на екологичен и съдебен терор върху публични и частни инвестиционни проекти, общини и бизнес.

Настояваме Министерство на земеделието и храните незабавно да прекрати безобразията и незаконните действия, извършвани от Директорите на природните паркове, чрез Сдружение „Асоциация на парковете в България“, и да потърси отговорност от виновните за това длъжностни лица./BNews