Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г.
01.10.2018
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец октомври виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Еврофондове
« назад към списъка 31.01.2016
Държавата е похарчила извънредно 1.2 милиарда лева за европроекти


В изборната 2015 г. общините са излезли на рекорден за последните години дефицит от 223 млн. лв.

Държавата е похарчила извънредно 1.2 милиарда лева за европроекти
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Извънредните разходи по проектите, реализирани с европари, и приключването на стария програмен период са натоварили дефицита с близо 1.5 млрд. лв. Тези плащания са "изяли" заложените буфери в разходната част на бюджета. За общините приключването на стария програмен период и набъбналите харчове покрай изборите водят до плачевен резултат - рекорден за последните години дефицит по общинските бюджети в размер на 223 млн. лв.

Това показва внимателният преглед на статистиката на Министерството на финансите (МФ) за изпълнението на консолидирания бюджет към края на декември. Хазната приключва 2015 г. с дефицит в размер на 2.47 млрд. лв. Той щеше да бъде чувствително по-нисък без извънредните разходи по европейските програми.

Окончателните данни на МФ показват, че прехвърлените от държавния бюджет суми за съфинансиране и авансово финансиране на проектите в края на миналата година са стигнали 2.45 млрд. лв. Това е значително над първоначално заложената сума за съфинансиране на програмите - 1.25 млрд. лв. При актуализацията на бюджета числото бе завишено, но и тази прогноза е надхвърлена чувствително. Сметките показват, че реално отпуснатите трансфери над първоначално планираното възлизат на 1.2 млрд. лв. Но дори тези извънредни средства не са стигнали, за да покрият разходите. Така по линия на еврофондовете окончателният резултат е дефицит от 277.8 млн. лв. Не е ясно каква част от всички тези средства ще бъдат възстановени от Брюксел. Ударното авансово разплащане води до дефицит за 2015 г., но ако ЕС възстанови сумите, бюджетът за тази година може да се окаже с незаложен приход.

Бързането да се платят пари по проектите по еврофондовете е изконсумирало т.нар. скрити буфери в разходната част на бюджета, става ясно от числата. Такива буфери обикновено се залагат при разходите за строителство и придобиване на дългосрочни материални активи, както и при разходите за лихви. Окончателните данни за 2015 г. показват, че капиталовите разходи по държавния бюджет без европейските проекти са изпълнени едва на 65.5%, като по това перо са платени 657.1 млн. лв. от заложени 1 млрд. лв. Тези пари са пренасочени отново за строителство. По окончателна информация разходите за строителство по консолидирания бюджет са стигнали до 6.84 млрд. лв. при планирани след актуализацията на държавния бюджет 6.27 млрд. лв.

В изборната 2015 г. общините са си позволили много по-високи разходи от предвиденото. Те са получили от хазната общо 3.095 млрд. лв. трансфери при заложени първоначално 2.48 млрд. лв. Местните управи са получили и по-висок размер на обичайните си субсидии, и допълнителни целеви средства. От извънредните трансфери към общините 322.8 млн. лв. са по линия на европейските фондове. Не е ясно обаче дали тези суми не са предоставени като безлихвени заеми, тоест като пари, които трябва да се връщат. Окончателната сметка по бюджетите на общините е дефицит от 222.9 млн. лв. През 2014 г. общините са имали излишък от 93.5 млн. лв., в края на 2013 г. излишъкът е бил 64.9 млн. лв.

По предварителни данни за януари 2016 г. консолидираният бюджет има излишък от 952 млн. лв. на фона на отчетен излишък от 69.1 млн. лв. година по-рано. По-доброто салдо се дължи както на по-високи приходи на месечна основа, така и на по-ниски разходи спрямо януари 2015 г. Ръстът при приходите на годишна база идва основно от по-добри данъчни постъпления - с 461.8 млн. лв., и от по-високи постъпления от ЕС - ръст от 180.9 млн. лв. /Сега