Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем
31.01.2018
Кабинетът ще върне 2 млн. лв. на общини и фирми за наложени санкции виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
Регламенти

09.11.2015
Общи условия за извършване на обучителна дейност от Центъра за обучение и квалификация Изменени и утвърдени от УС на ИПАИ на 21.01.2017г.
прочети »
09.11.2015
Общи условия за възлагане провеждането на семинар-обучения от Центъра за обучение и квалификация Изменени и утвърдени от УС на ИПАИ на 21.01.2017г
прочети »
09.11.2015
РЕГЛАМЕНТ №5/09.11.2015г. РЕГЛАМЕНТ №5/09.11.2015г. на УС на ИПАИ за организирането и провеждането на семинар-обучения от ЦОК
прочети »
13.03.2014
РЕГЛАМЕНТ №4/22.12.2012г. РЕГЛАМЕНТ №4/22.12.2012г. на УС на ИПАИ за провеждането на работни срещи и наблюдение върху дейността на възложителите на обществени поръчки от ЦНОП
прочети »
09.01.2012
РЕГЛАМЕНТ №2/09.01.2012г. РЕГЛАМЕНТ №2/09.01.2012г. на УС на ИПАИ за провеждането на работни срещи и наблюдение върху дейността на възложителите на обществени поръчки от ЦНОП при изпълнението на Национално изследване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“
прочети »
10.07.2012
РЕГЛАМЕНТ №3/10.07.2012г. РЕГЛАМЕНТ №3/10.07.2012г. на Управителния съвет на Институт за правни анализи и изследвания за партньорски мониторинг върху приложението на ЗОП, при провеждането на национално проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“
прочети »