Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
Регламенти

09.11.2015
Общи условия за извършване на обучителна дейност от Центъра за обучение и квалификация Изменени и утвърдени от УС на ИПАИ на 21.01.2017г.
прочети »
09.11.2015
Общи условия за възлагане провеждането на семинар-обучения от Центъра за обучение и квалификация Изменени и утвърдени от УС на ИПАИ на 21.01.2017г
прочети »
09.11.2015
РЕГЛАМЕНТ №5/09.11.2015г. РЕГЛАМЕНТ №5/09.11.2015г. на УС на ИПАИ за организирането и провеждането на семинар-обучения от ЦОК
прочети »
13.03.2014
РЕГЛАМЕНТ №4/22.12.2012г. РЕГЛАМЕНТ №4/22.12.2012г. на УС на ИПАИ за провеждането на работни срещи и наблюдение върху дейността на възложителите на обществени поръчки от ЦНОП
прочети »
09.01.2012
РЕГЛАМЕНТ №2/09.01.2012г. РЕГЛАМЕНТ №2/09.01.2012г. на УС на ИПАИ за провеждането на работни срещи и наблюдение върху дейността на възложителите на обществени поръчки от ЦНОП при изпълнението на Национално изследване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“
прочети »
10.07.2012
РЕГЛАМЕНТ №3/10.07.2012г. РЕГЛАМЕНТ №3/10.07.2012г. на Управителния съвет на Институт за правни анализи и изследвания за партньорски мониторинг върху приложението на ЗОП, при провеждането на национално проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“
прочети »