Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
Проекти

На тази страница ще намерите по-важните проекти, по които работи Институт за правни анализи и изследвания. Тук ще откриете и информация за приключили проекти, както и за такива, които се изпълняват в момента.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧРЕЗ УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ прочети »
ЗАЩИТА ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧРЕЗ ИНИЦИИРАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ПРАВОЗАЩИТЕН СТАНДАРТ прочети »
ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ РАБОТАТА ИМ СЪС ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ прочети »
ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЦЕС ПО ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ОТНАСЯЩО СЕ ДО УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА прочети »
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТКА И ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО прочети »
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТКА И ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ прочети »
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТКА И ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ прочети »