Скандално Криминално Анализи
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
Анализи
Поредното изменение на Закона за обществените поръчки 29.06.2015
Поредното изменение на Закона за обществените поръчки

Поредно изменение на ЗОП, комантар на Милана Кривачка
Малка пробойна в последователната практика на ВАС по повод финансовите корекции 23.06.2015
Малка пробойна в последователната практика на ВАС по повод финансовите корекции

Как се изменя практиката на ВАС
Пропуските в новия Закон за обществените поръчки 08.07.2015
Пропуските в новия Закон за обществените поръчки

КЗК откри противоречиви текстове в проекта за нов Закон за обществените поръчки. Законопроектът предвижда възможност за устна комуникация при възлагането на поръчки, което може да препятства ефективната конкуренция, посочва регулаторът
Малките обществени поръчки ще могат да се обжалват само пред КЗК 23.03.2015
Малките обществени поръчки ще могат да се обжалват само пред КЗК

До два месеца трябва да е готов новият Закон за обществените поръчки
ОПАК – проблеми и рискове пред програмата 02.04.2015
ОПАК – проблеми и рискове пред програмата

Анализ, относно нуждата от незабавни корективни действия, насочени към стабилизиране дейността на ОП“ Административен капацитет“ и създаване на адекватни условия за нормалното функциониране на новата ОП “Добро управление“
Финансовите корекции - административна мярка или санкция 20.03.2015
Финансовите корекции - административна мярка или санкция

Анализ на адв. Хр. Василева
Проблемите в ЗОП свързани с публикуването на предварително обявление за обществени поръчки 15.02.2015
Проблемите в ЗОП свързани с публикуването на предварително обявление за обществени поръчки

Анализ на Петър Бакърджиев и Милана Кривачка
Доставките на компютърно оборудване и програмирането запазени за специализирани предприятия на хора с увреждания 05.01.2015
Доставките на компютърно оборудване и програмирането запазени за специализирани предприятия на хора с увреждания

Анализ на адв. Х. Василева
Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП 05.01.2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП

Анализ на адв. Х. Василева
ИСКЪТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПРОЦЕДУРА И ДРУГИ ИСКОВЕ ПО ЗОП 05.01.2015
ИСКЪТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПРОЦЕДУРА И ДРУГИ ИСКОВЕ ПО ЗОП

Анализ на адв. Х. Василева
НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ 28.11.2014
НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Коментар на адв. Христианна Василева
ЕВРОПАРИ И ЕВРОШУМ 14.11.2014
ЕВРОПАРИ И ЕВРОШУМ

“Да ми дадеш на мене някой еврофонд... после ми глей сеира!”, би казал героят на Алеко днес. Какво се случва с европейските пари в България и кой още, освен бенефициентите, печели от тях по веригата нататък?
ОГРОМНИ КОРУПЦИОННИ ДУПКИ В ЛЕКАРСТВЕНАТА НИ ПОЛИТИКА РАЗКРИ БОРКОР 12.11.2014
ОГРОМНИ КОРУПЦИОННИ ДУПКИ В ЛЕКАРСТВЕНАТА НИ ПОЛИТИКА РАЗКРИ БОРКОР

Предложението на БОРКОР е Кодекс на здравето да обедини и представи цялостна здравна политика
НАРУШЕНИЯТА НА ЗОП СПОРЕД СМЕТНАТА ПАЛАТА 10.11.2014
НАРУШЕНИЯТА НА ЗОП СПОРЕД СМЕТНАТА ПАЛАТА

Сметната полата продължава да открива нарушения на ЗОП при възлагане на обществени поръчки в централната и общинските администрации
ЗАМЕНИТЕ НА ГОРСКИ ЗЕМИ КАТО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ* 10.11.2014
ЗАМЕНИТЕ НА ГОРСКИ ЗЕМИ КАТО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ*

Време да се даде рационално обяснение на ситуацията, като се посочат ясно реалните основания за приемането на този акт и неговите действителни последици. Анализ на Димитър Стефанов**