Скандално Анализи
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
05.03.2019
Защо държавата заложи на инженеринга при обществените поръчки?
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
31.05.2021
Съобщение за свикване на редовно заседание на УС на ИПАИ
02.02.2021
Ново редовно заседание на УС на ИПАИ виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
24.01.2019
Държавата се подсигури срещу медиен шум при нов срив на Търговския регистър
21.01.2019
Е-услугите проникват мъчително бавно в аналоговата администрация виж всички
Анализи
Обжалването на обществените поръчки се оскъпи, а контролът - занижи 02.10.2015
Обжалването на обществените поръчки се оскъпи, а контролът - занижи

Най-осезаемия ефект от повишаването на таксите всъщност е увеличението на приходите за КЗК и за ВАС и намаляване на работата им
За един противоречив опит за реформа на административното правосъдие 01.10.2015
За един противоречив опит за реформа на административното правосъдие

Проектът за промени в АПК има добри идеи, но съдържа редица текстове, които противоречат на конституцията, казва авторът Васил Петров - съдия в Софийския районен съд, докторант по административно право и процес в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
Практиката на ВАС се разцепи отново 29.09.2015
Практиката на ВАС се разцепи отново

Кой плаща разноските по делата свързани със спорове по приложението на Закона за обществените поръчки? - от 20.08.2015г. еднозначен отговор по този въпрос няма.
Снабдяване с изпълнителен лист за разноски, възложени от КЗК по ЗОП 01.09.2015
Снабдяване с изпълнителен лист за разноски, възложени от КЗК по ЗОП

Анализ на адв. Х. Василева
Кога СНЦ или НПО се явява възложител по ЗОП 01.09.2015
Кога СНЦ или НПО се явява възложител по ЗОП

Анализ на адв. Х. Василева
Поредното изменение на Закона за обществените поръчки 29.06.2015
Поредното изменение на Закона за обществените поръчки

Поредно изменение на ЗОП, комантар на Милана Кривачка
Малка пробойна в последователната практика на ВАС по повод финансовите корекции 23.06.2015
Малка пробойна в последователната практика на ВАС по повод финансовите корекции

Как се изменя практиката на ВАС
Пропуските в новия Закон за обществените поръчки 08.07.2015
Пропуските в новия Закон за обществените поръчки

КЗК откри противоречиви текстове в проекта за нов Закон за обществените поръчки. Законопроектът предвижда възможност за устна комуникация при възлагането на поръчки, което може да препятства ефективната конкуренция, посочва регулаторът
Малките обществени поръчки ще могат да се обжалват само пред КЗК 23.03.2015
Малките обществени поръчки ще могат да се обжалват само пред КЗК

До два месеца трябва да е готов новият Закон за обществените поръчки
ОПАК – проблеми и рискове пред програмата 02.04.2015
ОПАК – проблеми и рискове пред програмата

Анализ, относно нуждата от незабавни корективни действия, насочени към стабилизиране дейността на ОП“ Административен капацитет“ и създаване на адекватни условия за нормалното функциониране на новата ОП “Добро управление“
Финансовите корекции - административна мярка или санкция 20.03.2015
Финансовите корекции - административна мярка или санкция

Анализ на адв. Хр. Василева
Проблемите в ЗОП свързани с публикуването на предварително обявление за обществени поръчки 15.02.2015
Проблемите в ЗОП свързани с публикуването на предварително обявление за обществени поръчки

Анализ на Петър Бакърджиев и Милана Кривачка
Доставките на компютърно оборудване и програмирането запазени за специализирани предприятия на хора с увреждания 05.01.2015
Доставките на компютърно оборудване и програмирането запазени за специализирани предприятия на хора с увреждания

Анализ на адв. Х. Василева
Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП 05.01.2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП

Анализ на адв. Х. Василева
ИСКЪТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПРОЦЕДУРА И ДРУГИ ИСКОВЕ ПО ЗОП 05.01.2015
ИСКЪТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПРОЦЕДУРА И ДРУГИ ИСКОВЕ ПО ЗОП

Анализ на адв. Х. Василева